1,607,680
מתוך1,500,000
107.18%

למוסד אישור לתרומות לפי סעיף 46

4832תורמים
אדולף אהרן
90

ברקוביץ
100

קוטיינר
100

פריינד שאול יצחק
90

לבקוביץ
100

משה כץ
130

מעכל וויסמן
60

לברון הערשל
90

שמוטץ בערל
90

פרנקל אברהם יוסף
150

גרינפלד יצחק אלימלך
90

יאקאב נפתלי
90

מילר דוד
90

לנדאו יצחק
90

בעילום שם
90

פרנקל יודל
90

ווייס יעקב אליעזר
90

לוי יעקב אשר
90

פרידמן משולם
90

שמוטץ אליהו
90

רוט הערש לייב
90

פונפדר יצחק
90

נחמן יהושע
90

ווייס אהרן יוסף
90

אייזנבאך פנחס
90

מאיר פינטו
100

אליעזר זיידה
110

יאקאב נפתלי
90

מרדכי פולק
35

סטוסל מרדכי
150
מעמדות

שטיין מרדכי
100

גרוס יצחק מאיר
152

קליין אפרים
200

שמוטץ בערל
130

פרנקל אליעזר
160

פרנקל אברהם יוסף
100

פירר יחזקאל
100

טייטלבוים ליפא
130

גרינפלד יצחק אלימלך
151

גרינוולד שלום
118

קליין יום טוב
300

רוטנר שרה
101
מעמדות

רוזנפלד משה
295

שיש מאיר
100

הרשי גליצקי
60

יהושע וייסמן
85

יוסף שטרן
60

משה דמן
130

שמואל למברגר
150
מעמדות

יוסל קוט
150
מעמדות

גאלצקי ישראל
150
מעמדות

משה פרנקל
150
מעמדות

אהרן זילבר
150
מעמדות

יוסף שטרן
150
מעמדות

פורגס יהודה
150
מעמדות

ששלמה זוסמן
150
מעמדות

שלמה רינגל
100

מאנן שלמה
150
מעמדות
ע''י ר' אהרן שכטר

חיים דוד פרידמן
150
מעמדות
ע''י ר' אהרן שכטר

חיים פנחס כהן
150
מעמדות
ע''י ר' אהרן שכטר

חיים אייזנבך
150
מעמדות
ע''י ר' אהרן שכטר

לברון הערשל
130
ע''י ר' אהרן שכטר

אוברלנדר נח
100
ע''י ר' אהרן שכטר

קייסרמן חיים יוסף
100
ע''י ר' אהרן שכטר

פרסטר אברהם
310
ע''י ר' אהרן שכטר

סגלשטיין משה שלמה
290
ע''י ר' אהרן שכטר

גליק אהרן
100
ע''י ר' אהרן שכטר

לנדאו דוד
101
ע''י ר' אהרן שכטר

שובקס שמואל
80

יצחק משולם
105

רייז קלמן
90

ווסרמן יודא
80

אהרן וובר
120

שטיסל יוסף
90

קליין אהרן
90

משולם קצבורג
150
מעמדות

ישראל וולס
110

אברהם שטיינברגר
150

ברקוביץ שמעון
50

אהרן יוסף ווייס
90

יודא גרויז
100

פונפדר מעכל
180

שמעון שכטר
90

יעקב דרבקין
150

חנוך לודמיר
130

ווקסמן חיים
110

מרדכי אברהם קליין
150
מעמדות

קליין חיים
100

רייזמן שמואל זאב
100

שמואל אריה וובר
150
מעמדות

שלום גאליצקי
90

נחמן זיגלמן
150
מעמדות

מרדכי קליין
150
מעמדות

רוט הערש לייב
90

נחום אריה ברלינר
160
מעמדות

גרוס אברהם
150
מעמדות

רייז
3700

סלמון שלום
150
מעמדות

לברון הערשל
130

קליין יום טוב
200
165

שטיין מרדכי
100
ע''י ר' אהרן שכטר

גרוס יצחק מאיר
130
ע''י ר' אהרן שכטר

קליין אפרים
200
ע''י ר' אהרן שכטר

שמוטץ בערל
130
ע''י ר' אהרן שכטר

פרנקל אליעזר
100
ע''י ר' אהרן שכטר

פרנקל אברהם יוסף
160
ע''י ר' אהרן שכטר

פירר יחזקאל
100
ע''י ר' אהרן שכטר

גרינפלד יצחק אלימלך
151
ע''י ר' אהרן שכטר

גרינוולד שלום
172
ע''י ר' אהרן שכטר

קליין יום טוב
300
ע''י ר' אהרן שכטר

קליין יום טוב
400
ע''י ר' אהרן שכטר

מרדכי שטיין
36
נדרים ונדבות

הערצקא ענגל
1000

אוברלנדר נח
100
ע''י ר' אהרן שכטר

קייסרמן חיים יוסף
100
ע''י ר' אהרן שכטר

פרסטר אברהם
250
ע''י ר' אהרן שכטר

סגלשטיין משה שלמה
290
ע''י ר' אהרן שכטר

גליק אהרן
260
ע''י ר' אהרן שכטר

פישל רוזנפלד
101
נדרים ונדבות
ע''י ר' אהרן שכטר

לנדאו דוד
101
ע''י ר' אהרן שכטר

שלום דוידוביץ
250
פרנסים

שלום דוידוביץ
650
שוש אשיש

קליין אפרים
200

שטיין מרדכי
100

גרוס יצחק מאיר
130

שמוטץ בערל
130

פרנקל אליעזר
100

פרנקל אברהם יוסף
160

פירר יחזקאל
136

גרינפלד יצחק אלימלך
150

גרינוולד שלום
84

אשר זעליג גרוסקופף
1332

קליין יום טוב
200
165

קליין יום טוב
400
ע''י ר' אהרן שכטר

גבריאל רוזנגרטן
400
נדרים ונדבות

גוליה ישראל
50

הערצקא ענגל
1000

קייסרמן חיים יוסף
100
ע''י ר' אהרן שכטר

לברון הערשל
130
ע''י ר' אהרן שכטר

אוברלנדר נח
100
ע''י ר' אהרן שכטר

פרסטר אברהם
210
ע''י ר' אהרן שכטר

סגלשטיין משה שלמה
267
ע''י ר' אהרן שכטר

גליק אהרן
360
ע''י ר' אהרן שכטר

סגלשטיין משה שלמה
200
ע''י ר' אהרן שכטר

לנדאו דוד
101
ע''י ר' אהרן שכטר

שפר נטע
108

Asser Bishvil Foundation
50

לברון הערשל
450

לברון הערשל
346

שטיין מרדכי
100

גרוס יצחק מאיר
130

שמוטץ בערל
130

פרנקל אליעזר
525

פרנקל אברהם יוסף
100

פירר יחזקאל
201

גרינפלד יצחק אלימלך
150

גרינוולד שלום
118

קליין יום טוב
200

רוזנפלד משה
130

אוסנת טל
25

סגלשטיין משה שלמה
285

לברון הערשל
130

אוברלנדר נח
100

קייסרמן חיים יוסף
100

פרסטר אברהם
200

גליק אהרן
710

זיכרמן שלמה
450

הערצקא ענגל
1000

לנדאו דוד
101
ע''י ר' אהרן שכטר

תקוה ברדריאן
101

קליין יום טוב
450

יצחק לב
25

קליין משה צבי
101
נדרים ונדבות

קייסרמן חיים יוסף
100

קליין יום טוב
200
165

שטיין מרדכי
100
ע''י ר' אהרן שכטר

גרוס יצחק מאיר
130
ע''י ר' אהרן שכטר

שמוטץ בערל
130
ע''י ר' אהרן שכטר

פרנקל אליעזר
100
ע''י ר' אהרן שכטר

פרנקל אברהם יוסף
100
ע''י ר' אהרן שכטר

פירר יחזקאל
100
ע''י ר' אהרן שכטר

גרינפלד יצחק אלימלך
150
ע''י ר' אהרן שכטר

גרינוולד שלום
118
ע''י ר' אהרן שכטר

שמוטץ בערל
141
ע''י ר' אהרן שכטר

קליין יום טוב
646
ע''י ר' אהרן שכטר

קליין יום טוב
400
ע''י ר' אהרן שכטר

רוזנפלד משה
130

רוטנר שרה
101
מעמדות

רייזמן שמואל זאב
100

אוסטרליץ מרדכי
100

וובר חיים
100

אליאס יהושע
100

זוסמן שמעון
466

קנובליך משה יצחק
130

יאקאב נפתלי
130

מילר דוד
130

לוינגר בנימין
130

וויסמן שמעון
166

יקטר יודל
130

גלנדאור יוחנן
100

מן יודל
130

רוזנפלד יצחק שמחה
100

ברנשטיין מאיר
100

בעילום שם
130

פרנקל יודל
130

לוי מרדכי משולם
180

ווייס יעקב אליעזר
100

קוזלובסקי פנחס
100

לוי יעקב אשר
100

ברגר שלמה
100

צימרמן יעקב דוב
100

שובקס מרדכי אברהם
50

שובקס מנחם
116

קורן ישראל
175

פינק פישל
130

פיליפ יהודה לייב
20

פונפדר יצחק אליהו
100

נחמן יהושע
196

מושקוביץ אלעזר אליהו
100

לוי יעקב שמחה
109

זיגלמן אהרן
130

וובר יואל
150

גרינפלד חיים
160

גרוס שמואל אליהו
50

אסטרייכער אברהם ישעיה
201

אייזנבאך פנחס
490

עטל בריינא דוידוביץ
20
נדרים ונדבות

משה רייז
60
163

שובקס משה
50
נדרים ונדבות

הערצקא ענגל
1000

לנדאו דוד
101
ע''י ר' אהרן שכטר

שמואל זילבר
103
2

אוברלנדר נח
100

פרסטר אברהם
190

סגלשטיין משה שלמה
230

גליק אהרן
260

אייזנבאך יוחנן
250

הוכהייזר נפתלי
130

ברגר מרדכי
100

לברון הערשל
130

רוקח בערל
180

מן אהרן מרדכי
100

לנדאו יצחק
130

פרידמן חיים שלום
100

רוזנפלד בנימין אפרים
192

אדולף אברהם יעקב
130

קליין נחמן
581

לוי מרדכי משולם
130

נחמן מאיר
130

קליין אהרן
130

שמוטץ אליהו
230

פיליפ יהודה לייב
100

מנצר נתן בנימין
170

כץ שלמה יאיר
100

וינד אהרן
100

ווייס אהרן יוסף
100

ארנפלד שמואל
100

אייזנבאך פנחס
330

אדולף אליעזר
100

אדולף אהרן
140

יצחק לב
25

שלום דוידוביץ
36
נדרים ונדבות

יוסף ברנדויין
20

אייזנבך חיים
250
נדרים ונדבות

זילבר רבקה
100
נדרים ונדבות

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

קליין יום טוב
200
165

טייטלבוים ליפא
408
ע''י ר' אהרן שכטר

קוט יוסף
130
ע''י ר' אהרן שכטר

גרוס יצחק מאיר
130
ע''י ר' אהרן שכטר

שטיין מרדכי
100
ע''י ר' אהרן שכטר

שמוטץ בערל
230
ע''י ר' אהרן שכטר

פרנקל אליעזר
100
ע''י ר' אהרן שכטר

פרנקל אברהם יוסף
160
ע''י ר' אהרן שכטר

פירר יחזקאל
160
ע''י ר' אהרן שכטר

סגלשטיין משה שלמה
30
ע''י ר' אהרן שכטר

גרינפלד יצחק אלימלך
150
ע''י ר' אהרן שכטר

גרינוולד שלום
114
ע''י ר' אהרן שכטר

קליין יום טוב
400
ע''י ר' אהרן שכטר

רוזנפלד משה
130

רוטנר שרה
100
מעמדות

גלנדאור יוחנן
100

רייזמן שמואל זאב
100

אוסטרליץ מרדכי
100

אליאס יהושע
261

זוסמן שמעון
166

לברון הערשל
30

רוקח בערל
30

קנובליך משה יצחק
130

יאקאב נפתלי
130

מילר דוד
320

לוינגר בנימין
130

וויסמן שמעון
130

יקטר יודל
130

מן יודל
130

רוזנפלד יצחק שמחה
100

ברנשטיין מאיר
194

קליין נחמן
30

בעילום שם
130

פרנקל יודל
130

ווייס יעקב אליעזר
100

קוזלובסקי פנחס
100

לוי יעקב אשר
100

ברגר שלמה
100

פרידמן משולם
204

צימרמן יעקב דוב
100

שובקס מרדכי אברהם
84

שובקס מנחם
152

קורן ישראל
136

פינק פישל
130

פיליפ יהודה לייב
20

פונפדר יצחק אליהו
100

נחמן יהושע
100

מושקוביץ אלעזר אליהו
100

לוי יעקב שמחה
109

זיגלמן אהרן
160

וובר יואל
150

גרינפלד חיים
100

גרוס שמואל אליהו
50

אסטרייכער אברהם ישעיה
201

משה רייז
60
163

הערצקא ענגל
1000

קייסרמן חיים יוסף
120

שמואל זילבר
103
2

קעניג פייבל
680
ע''י ר' אהרן שכטר

אוברלנדר נח
100
ע''י ר' אהרן שכטר

פרסטר אברהם
21
ע''י ר' אהרן שכטר

סגלשטיין משה שלמה
200
ע''י ר' אהרן שכטר

גליק אהרן
400
ע''י ר' אהרן שכטר

לנדאו דוד
101
ע''י ר' אהרן שכטר

גרינפלד יצחק אלימלך
160

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

אייליטה
75

יצחק
25

שלום
36
נדרים ונדבות

שובקס משה
60
נדרים ונדבות

קוט יוסף
100

שטיין מרדכי
100

גרוס יצחק מאיר
130

פרנקל אליעזר
368

פרנקל אברהם יוסף
242

פירר יחזקאל
100

גרינפלד יצחק אלימלך
185

קליין יום טוב
200
165

גרינוולד שלום
118

גרוס שמואל אליהו
50

אסטרייכער אברהם ישעיה
201

משה רייז
60
163

כיכ
76
נדרים ונדבות

בעילום שם
200

ברגר מרדכי
100

אוברלנדר נח
172

שמוטץ בערל
130

גרוס איימי
260

קייסרמן חיים יוסף
100

פרסטר אברהם
101

סגלשטיין משה שלמה
262

גליק אהרן
576

יצחק
25

שמחה כהן
150
מעמדות

גרויז עזרא
214

הרשל מנדל
150
מעמדות

יוסף גרינוולד
650
מעמדות

אברהם חיים לנדאו
150
מעמדות

יצחק בנימין קליין
150
מעמדות

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

קייסרמן חיים יוסף
100

גלנדאור יוחנן
190

שלמה
47
נדרים ונדבות

רוטנר שרה
101
מעמדות

שובקס מנחם
240

פירר רבקה
150
מעמדות

אייזנבך שמואל
150
מעמדות

סלמון שלום
150
מעמדות

קוט יוסף
210

שטיין מרדכי
120

גרוס יצחק מאיר
130

שמוטץ בערל
60

פרנקל אליעזר
400

פרנקל אברהם יוסף
250

פירר יחזקאל
381

גרינפלד יצחק אלימלך
120

גרינוולד שלום
319

שטיינר אברהם לייב
101

זילבר אהרן
150
מעמדות

רובינשטיין מאיר צבי
150
מעמדות

מנצר נתן בנימין
180
מעמדות

קליין יום טוב
200
165

שמוטץ בערל
130

משה רייז
60
163

לוריא ישראל אברהם
70
פדיון כפרות

נחום אהרנפלד
150
מעמדות

פרסטר שלום
180

שלמה זוסמן
150
מעמדות

פנחס וינד
150
מעמדות

יצחק מאיר גרוס
101
מעמדות

אוברלנדר נח
100

גרוס איימי
260

פרסטר אברהם
201

גליק אהרן
200

מאנן שלמה זלמה
150
מעמדות

גלנדואר דוד
150
מעמדות

לוריא אהרן יוסף
150
מעמדות

הערצקא ענגל
1000

בלוך אפרים
180
ע''י ר' אהרן שכטר

דוד גראס
150
מעמדות

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

גרינוולד שלום
198
ע''י ר' אהרן שכטר

יום טוב קליין
400
ע''י ר' אהרן שכטר

יהושע גרוס
150
מעמדות
ע''י ר' אהרן שכטר

אויש ישראל
150
מעמדות
ע''י ר' אהרן שכטר

לנדאו דוד
101
ע''י ר' אהרן שכטר

שמואל נמרובסקי
150
מעמדות

רוז רחל
156
מעמדות

נחום ארי ברלינר
160
מעמדות

גרוס יצחק מאיר
110

פרסטר אברהם
101

פרנקל אליעזר
181

פרנקל אברהם יוסף
241

פירר יחזקאל
80

גרינפלד יצחק אלימלך
100

נחמן אייזנבך
150
מעמדות

יום טוב קליין
200
165

משה רייז
60
163

הערצקא ענגל
1000

גרינצוויג אריה
1665

אייליטה
25

קעניג פייבל
28
נדרים ונדבות

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

טייכמן יעקב
310
נדרים ונדבות

טייכמן יעקב
200
נדרים ונדבות

יום טוב קליין
200
165

בני משפחת ראש הישיבה זצוק"ל
1200
68

אדולף מרדכי
120

משה רייז
60
163

הערצקא ענגל
1000

אוברלנדר נח
80

שמוטץ בערל
190

גרוס איימי
260

קייסרמן חיים יוסף
80

פרסטר אברהם
230

סגלשטיין משה שלמה
94

גליק אהרן
160

גוטמן יודל
40

שובקס חיים יצחק
40

פייבל קעניג
60
נדרים ונדבות

אלימלך
20
נדרים ונדבות

פרידמן ישראל
154

יוסי בנזש
180

משה שובקס
18
נדרים ונדבות

רודיקה
100

גרינצוויג
1665

גרוס יצחק מאיר
110

שמוטץ בערל
30

פרנקל אליעזר
80

פרנקל אברהם יוסף
80

פירר יחזקאל
80

גרינפלד יצחק אלימלך
100

גרינוולד שלום
202

יום טוב קליין
200
165

משה רייז
60
163

הערצקא ענגל
1000

עדן
25

רוז ישי
153
מעמדות

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

מזל קונסטנטיני
18

גל אביטל
78

גרוס יצחק מאיר
80

פרנקל אליעזר
404

פרנקל אברהם יוסף
80

פירר יחזקאל
80

גרינפלד יצחק אלימלך
100

גרינוולד שלום
194

יום טוב קליין
200
165

רוזנפלד משה
80

אוברלנדר נח
80

שמוטץ בערל
80

גרוס איימי
260

קייסרמן חיים יוסף
94

פרסטר אברהם
130

סגלשטיין משה שלמה
80

גליק אהרן
236

גוטמן יודל
40

הערצקא ענגל
1000

משה רייז
60
163

זוינצקי
406
רויזי

מרדכי פיליפ
250
138

רייז יהושע
2000

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

רייז קלמן
864

הרב משה ווייספיש שליט"א
500
162

משה יצחק לעבל
200
165

גרוס יצחק מאיר
80

פרנקל אליעזר
80

פרנקל אברהם יוסף
250

פירר יחזקאל
94

גרינפלד יצחק אלימלך
100

גרינוולד שלום
194

יום טוב קליין
200
165

רוזנפלד משה
80

מרדכי אדלר
150
מעמדות

משה רייז
60
163

הערשל מנדל
150
מעמדות

מרדכי רוזנברג
20
לזכות בנו משה דוד ני''ו

יהודה רייזמן
150
מעמדות

גרוס יצחק מאיר
80

אוברלנדר נח
80

שמוטץ בערל
120

גרוס איימי
260

קייסרמן חיים יוסף
94

פרסטר אברהם
130

סגלשטיין משה שלמה
110

גליק אהרן
268

גוטמן יודל
40

אליעזר רוטנשטרייך
150
מעמדות

הערצקא ענגל
1000

ברוך ברגר
150
מעמדות

אהרן זילבר
150
מעמדות

משולם הורביץ
150
מכריעיםקרן הבנין

דוד פרסטר
100
מעמדות

יעקב גרינוולד
150
מעמדות

שטיסל
200
מעמדות

צבי פורגס
150
מעמדות

ויזל הירצקאר
150
מעמדות

מרדכי אברהם קליין
150
מעמדות

ראובן קוט
400
מעמדות

נח צימרמן
150
מעמדות

יהושע דוידוביץ
150
מעמדות

נחמן זיגלמן
150
מעמדות

גרוס אברהם
150
מעמדות

נתן בנימין מנצר
180
מעמדות

אביגדור וובר
101
מעמדות

רינגל אריה
40
נדרים ונדבות

ראובן פרידמן
75
מעמדות

ראובן פרידמן
75
מעמדות

שמאול מאיר פינק
150
מעמדות

יחזקאל שרגא שפרינצלס
150
מעמדות

אלימלך רייזמן
150
מעמדות

אליעזר קאליש
150
מעמדות

יחזקאל פרישמן
150
מעמדות

בנימין יהושע הרשטיק
150
מעמדות

אהרן דמן
150
מעמדות

נתן יהושע אונגר
150
מעמדות

שאול יצחק פריינד
150
מעמדות

גדליה פוטר
50
מעמדות

גדליה פוטר
150
מעמדות

אהרן שפריצר
150
מעמדות

יאקאב
150
מעמדות

אליעזר ברנשטיין
50
מעמדות

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

אויש ישראל
150
מעמדות

אליהו שלמה זוסמן
150
מעמדות

אהרן שטראוס
50
מעמדות

שטרן יצחק
150
מעמדות

יוסף חריטן
150
מעמדות

נחמן אייזנבך ברא
150
מעמדות

פרנקל אליעזר
80

פירר יחזקאל
80

גרינפלד יצחק אלימלך
100

גרינוולד שלום
198

יום טוב קליין
200
165

דוד משה פריינד
150
מעמדות

רוזנפלד משה
80

שמואל אייזנבך
150
מעמדות

יצחק מאיר גרוס
101
מעמדות

משה רייז
60
163

יהושע העשיל גרוס
150
מעמדות

משה ובר
150
מעמדות

מרדכי א
180
163

לאמפין אליעזר
150
מעמדות

יוסף שמואל נמירובסקי
150
מעמדות

רוטנר שרה
101
מעמדות

פינחס אליעזר אלבום
150
מעמדות

מרדכי רוזנברג
20
לזכות בנו משה דוד ני''ו

משה פרץ
150
מעמדות

יצחק לענס
150
מעמדות

הערצקא ענגל
1000

Noble Finances Ltd
100
163

שמואל שמני
150
מעמדות

יחיאל לוקר
150
מעמדות

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

יום טוב קליין
200
165

פרנקל אליעזר
94

קייסרמן חיים יוסף
80

פירר יחזקאל
80

גרינפלד יצחק אלימלך
100

רוזנפלד משה
80

יעקב רייז
666
163

משה רייז
60
163

אייזנבאך נחמן
240

אברהם רייז
370
163

נחמן אייזנבך
40
163

נחמן אייזנבך
800
163

אוברלנדר נח
80

שמוטץ בערל
80

גרוס איימי
260

קייסרמן חיים יוסף
80

פרסטר אברהם
126

סגלשטיין משה שלמה
80

גליק אהרן
160

גוטמן יודל
40

הערצקא ענגל
1000

Leah Reiss
218

בעילום שם
19
68

יוסף בנימין עבער
1200
121

אהרן זאב קליין
100
170

ע"י נפתלי יאקאב
1000
163

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

הרה"ג אברהם משה למפין
185
163

ברגר חיה אסתר קפה פרידמן
50

לאה קורן
25
70

מושקוביץ הערש מיילך
218

קליין יום טוב
200

רוטנר שרה
101
מעמדות

יעקב גרוס
40
105

שמוטץ בערל
80

פרנקל אליעזר
458

פירר יחזקאל
94

גרינפלד יצחק אלימלך
100

רוזנפלד משה
80

ישראל קליין
330
163

ראובן פרידמן
650
שוש אשיש

ראובן פרידמן
80
דמי חבר

ראובן פרידמן
52
נדרים ונדבות

אהרן קאהן
185
136

מרדכי לוי
30
נועם הלכה

בנימין הורוביץ
50
46

הערצקא ענגל
1000

יעקב גרוס
140
0

פרסטר אברהם
100

Jacob Stein
67
163

רחל בריש
100
136

חיים אליעזר מייזליק
450
51

יוסף חיים הרצוג
350
163

מנחם משה גרויז
100
77

חיים שלום רייז
101
163

הבחור דוד לינדער
101
167

Yosef Yitzchok Kanner
7400
163

הרב אריה לייב שטרן
1600
163

משפחת וינברג
155
165

אברהם בנימין ברר"י רייז
50
163

קלמן פרידמן
1200
163

מרדכי שטלינג
150
40

מרדכי שטלינג
250
40

יצחק אסייג
100
17

יוסף רייז
374
163

בעילום שם
18
68

חיים רייז
250
163

בעילום שם
72
מערכת טלפונית ימות המשיח

חיים כץ
1200
163

החפץ בעילום שמו
185
163

נחמן קליין
52
163

מאיר זלפריינד
50
163

רייז ראובן יצחק
500

אהרן רייז
270
163

נפתלי יאקאב- הוספה
336
0

יוחנן הוכהיזר
60
163

יואל גרינולד
299
163

שמעון שיף
72
163

אברהם בר"א רייז
1200
163

יצחק צבי פרבר
1200
163

מנדל יהושע
864
163

הרב חיים קרייזנאו
3700
163

יוסף רייז
1200
163

דינה קריספין
350
165

יחזקאל שובקס
320
109

ברוך ברגר
50
88

ברוך ברגר
50
40

מישל אביסידון
1260
32

בעילום שם
300
מערכת טלפונית ימות המשיח

ישראל ורחל לנדאו
110
117

ישראל הפטקה
150
34

הסעות ליאור
101
68

פתחיה קליין
101
63

גולדצוויג ג
36
90

ישראל פינק
33

בן ציון ברמינקה
200

אהרן רכניצר
101
53

חיים קרניאול
70
68

יהושע שטיין
50
68

אלעזר שובקס
72

יאיר פרץ
180
66

ישראל מנדלוביץ
18
68

הרב לזר
500
95

עמרם ברמי
1800
64

שוורץ אהרן
4400
מכריעיםקרן הבנין

יהודה נחמן
500
66

גבריאל כהן
43
114

אבי
640
64

אהרן הלר
50
145

אבי
300
66

אריה גרינצוויג
1665
163

בעילום שם
300
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
101
מערכת טלפונית ימות המשיח

אליהו עזריאל ספרין
101
107

יהודה גרינוולד
360
83

שמעון סלומון
300
175

נתנאל מזוז
370
106

הרה"ג יוסף צבי רכניצר שליט"א
100
126

שלמה גרינפלד
500
40

אבא יוסף שלמה
200
175

אליעזר שובקס
101
86

אהרן שובקס
101
86

אלימלך וייס
36
67

אברהם לוי
8500

אברהם לוי
18000

בעילום שם
30
מערכת טלפונית ימות המשיח

ישראל מנלה
30
89

יצחק פריד
300
141

שלום גרויז
30
117

משה טרויבע
50
0

זאבי דא אדריכלים בעמ
100
66

אברהם יקטר
100
50

אליהו גינדי
150
61

יהודה הרצוג
50
167

jacob traube
500
175

רוטנר שרה
101
מעמדות

ברכה נוסבוים
30
63

מאיר יודקביץ
500
89

ווינר י
35
0

esther ringel
180
167

פתחיה קליין
101

הערש מיילך מושקוביץ
218
0

הערשל שטארק
20
33

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

שלמה הורוביץ
50
104

ידידך עוז
37
141

בעילום שם
1800
155

יצחק טרויבע
86
151

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

פרץ דייטש
100
27

הרב יעקב בלוך
74
60

חיים משה מנחם הרשטיק
18
170

Josh Puderbeutel
496
45

שלום קליין
26
151

אהרן וקספרס
50
116

בעילום שם
144
מערכת טלפונית ימות המשיח

חיים הופמן
52
133

חיים הופמן
20
133

הערשל טרויבע
101
63

paul polak
370
126

אהרן פרנקל
200
53

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

הנגיד החשוב משה פרנצויז
200
25

החפץ בעילום שמו
18
153

הערשל גליק
26
165

מנחם דוד קליין
36
32

מנחם דוד קליין
36
64

יצחק
18
68

ישכר דוב בריזל
200
41

henny igel
925
167

Menachem Ringel
666
167

הלל וינד
101
89

יהושע וובר
101
161

צבי ראם
18
135

ראובן יואב רויטמן
101
165

Joseph Ostreicher
180
29

יוסף זאב וועטטענשטיין
18
68

לאה קורן
180
70

י"ד שורץ
72
165

Bruria mozes
180
45

דוד דוידוביץ
101
36

יצחק דוד וועטטענשטיין
266
146

Jonathan Bleier
101
0

Bruria mozes
180
45

קעניג יצחק
101
141

חיים קליין
50
165

בן ציון פאנעט
36
63

יוסי קלרקופר
101
61

אהרן לוינגר
250
153

שמעון חיים לברון
74
152

צבי יוסף לברון
72
141

בעילום שם
100
מערכת טלפונית ימות המשיח

יוסף גרינוולד
180
98

חנן עדאקי
100
36

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

Hello שלום
52
140

אשר נוסבוים
50
153

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

zwi meirovitz
100
90

שלום רוט
360
65

בלומה גמינדר
500
61

מנחם
144
36

נפתלי אייזנברג
1200
67

שמואל דוידוביץ
500
77

הערצקא לוינגר
101
153

בעילום שם
180
מערכת טלפונית ימות המשיח

רייצא פרידמן
36
129

בעילום שם
20
מערכת טלפונית ימות המשיח

בן ציון שגיא
100
69

Nathan Brisk
50
101

AVROM FRIED
36
53

AVROM FRIED
36
27

ישכר דב בריזל
1200
41

בעילום שם
110
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
20
מערכת טלפונית ימות המשיח

Yeshaya Hirsch
67
100

Moshe Pollack
44
24

הרה"ג שלום גראס
50
33

יהודה לייב כהן
180
83

דוד פרישמן
50
106

יחזקאל גרוס
72
106

משה לייב זוסמן
180
53

בעילום שם
36
61

יצחק זאב גרוס
101
147

משה דוד כהן
20
122

אהרן צבי שוורץ
40
122

ישכר דוב כץ
101
43

אהרן יוסף רוט
50
122

יחזקאל מטלס
54
122

נחמן רוטנר
20
122

יודל אופמאן
101
155

שמואל מרדכי פונפדר
52
136

פולק יוחנן
180
135

David ostreicher
36
29

יעקב רינגל
101
167

שלום רינגל
20
75

יהושע אוסאיבל
20
103

בעילום שם
5000
65

יהושע אוסאיבל
20
63

יהושע אויסאיבל
100
1

Deborah grunnfeld
434
90

חיה בינה שפירא
250
29

מלכה אסתר שפירא
100
68

Miriam Kornbluh
18
164

אברהם שמעון פולק
80
101

מלכה אסתר שפירא
100
70

חיים הלפרין
54
163

מלכה אסתר שפירא
250
82

מלכה אסתר שפירא
250
157

דוד חיים גליק
74
80

מלכה אסתר שפירא
250
28

מלכה אסתר שפירא
250
2

מרדכי ברגר
100
90

יקותיאל יהודה גנזל
101
53

מרדכי ברגר
100
3

מרדכי ברגר
100
52

חיים רנד
101
33

ויסבאום צבי
52
65

ויסבאום צבי
600
46

Nissen Ringel
374
167

סימה מייזליק
36
0

מאיר גאלד
67
109

ישראל אליאס
52
65

ברוך זאב בראון
300
65

damen david
18
90

ישכר דוב כץ
101
43

משה קליין
18
140

משה קליין
18
93

דוד שטיינברגר
101
45

דוד ברנשטיין
200
155

יצחק ברנשטיין
20
90

קליין שרה
101
54

צילה אלבוים
101
165

שמעלקא קליין
50
150

שרגי סנדרוביץ ביטוחים
101
25

לוי יצחק מושקוביץ
18
161

Moshe Ostreicher
101
29

ישראל וינד
180
155

יוסי רוזנפלד
54
45

Simcha Ungar
93
65

Moshe Ostreicher
101
29

יעקב קנובליך
101
166

חיים יוסף פיקסלר
600
136

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

חיים וובר
50
14

אברהם משה אויש
181
157

יחזקאל פריד
200
136

שמשון פרבר
25
136

לוי לאנגסאם
101
133

בעילום שם
1200
מערכת טלפונית ימות המשיח

מתתיהו אייזנבך
101
43

שמואל פרנקל
77
135

בעילום שם
200
מערכת טלפונית ימות המשיח

דוד רינגל
18
86

zvi kayzerman
180
126

דוד רינגל
101
138

בעילום שם
100
מערכת טלפונית ימות המשיח

דוד רינגל
36
65

הרשל מנדל
50
93

Judy Feig
370
172

יום טוב קליין
100
165

יום טוב קליין
100
165

ישראל גוטליב
50
64

דוד רינגל
180
167

משה יהודה גרינוואלד
60
68

לבעלי היקר
500
22

Chana Horn
20
29

בערל שכטר
300
109

צבי אריה פורגס
180
46

יחזקאל שרגא כהן
18
165

אביגדור קליין
200
136

אשר שטרן
50
69

גולדה פיליפ
50
65

יוסף הוכהייזר
101
51

משה דוידוביץ
50
70

גולדה פיליפ
180
28

דוד נתן גרוס
52
65

ר מרדכי גרינפלד
300
100

חיים הופמן
52
152

ישראל גרינוולד
50
92

רייזי חריטן
180
101

עקיבא הלפרט
50
69

וייס יום טוב
50
67

שמואל פונפדר
52
48

מאיר שטיסל
20
48

אלכסנדר עקשטיין
180
62

דוד היימן
250
82

חיים יעקב שפרונג
101
111

אהרן הוכהיזר
101
51

דוד נתן גרוס
101
165

יוסף ישראל גרינוולד
101
89

יהודה ליב כהן
180
83

טלי לנטון
200
3

שלום גאליצקי
430
96

הרב אהרן דוב וובר
105
166

פנחס מייזנער
360
29

הרה"ג בנימין טוביה שטיין
101
142

הרב לייבל פינקלשטיין
370
166

שמעון לוריא
52
86

מנוחה רוט
42
30

יוסף יודא
101
150

יצחק מילר
50
8

בעילום שם
100
מערכת טלפונית ימות המשיח

מאת לוזי יענקי שרולי איציק ארי
18
36

יהודה רויטמן
50
165

הלל וינד
52
140

הלל וינד
52
140

בעילום שם
336
מערכת טלפונית ימות המשיח

יעקב קרלינסקי
100
164

ארי גרוסמן
50
150

אהרן קליין
18
135

חיים רוזנפלד
200
30

מרדכי צבי הוס
74
133

Jehochua Grunwald
72
88

אלטע פערל שטיין
200
61

יעקב חיים גרינוואלד
101
34

mordecha trom
18
116

אלימלך בר"ש שיף
101
121

בעילום שם
120
מערכת טלפונית ימות המשיח

אלימלך שיף
101
85

זעליג וולף וולדמן
96
108

מנצר קר
50
94

מרדכי אייכלר
600
165

חזקי רוזנפלד
101
140

shlome vogiel
129
90

פנחס אייזנבאך ארה"ב
370
88

משה לוינגר
180
153

פינחס גרוס
600
52

קבלה ע"ש הרבסט הינדה
180
171

ברוך שליין
36
63

אהרן ברקוביץ
30
116

הרהג שלום פסח לנגסם
93
114

יעקב שוורץ
100
64

בעילום שם
192
מערכת טלפונית ימות המשיח

avram ulman
215
114

אהרון בר"א קליין
50
45

בערל רוקח
180
15

סימה רוטנר
100
19

יונה קאליש
32
65

רבקה לדרברגר
20
117

משה נחום עבער
20
87

משה נחום עבער
20
51

יעקב יוסף שטרן
600
165

אהרן אליאס
101
54

Isidor mandel
1184
136

Believe and Succeed Inc
374
167

אברהם אולמאן
215
95

מנחם גרינבוים
101
60

שמואל לוריא
200
118

יעקב שוורץ
200
142

בערל מנצר
50
116

מלך שיף
101
85

אפרים לברון
250
114

יעקב פוגל
180
119

אבי אלחדד
18
121

יוחנן לנדאו
101
15

אלימלך שיף
54
34

אברהם יוסף וורצברגר
101
118

ישראל גרינוולד
20
89

פישל פינק
50
81

יענקי גרוס
50
20

mayer pollak
133
155

החפץ בעילום שמו
92
86

פרידמן משולם
101
75

שטראוס
101
116

הרה"צ יוסף מאיר רוקח שליט"א
101
98

פנחס אייזנבאך
101
60

נתי שטרנגולד
20
153

יהודה ברייער
1200
60

עוזר דוב הורוביץ
26
124

יעקב אליעזר ווייס
101
126

לוי ברנשטיין
52
32

בעילום שם
20
מערכת טלפונית ימות המשיח

שמחה טייכמאן
101
150

אהרן ראזען
50
129

חיים מכלוביץ
200
82

שלום משה שוורץ
1200
151

chaim friedman
360
52

שמעון מייזנער
101
116

קלמן יהודה פריד
101
54

מרדכי משולם גרינבוים
36
124

דוד נוסבוים
180
54

פרידמן משולם
20
75

לוריא אהרן
200
85

שרה שטרנגולד
20
0

אהרן אייכלר
101
116

משה פריינד
72
141

שלמה ארנפלד
200
146

דוד אייזנבך
100
88

החפץ בעילום שם
1400
116

שלום יורוביץ
18
62

שמואל משה ויינר
1200
107

עוזר דוד מילר
360
111

אהרן פרנקל
200
165

פנחס מנחם רוטנברג
50
116

אהרון רוטנר
500
44

אהרן מנדל
50
116

אליהו ברנשטיין
50
150

הורוביץ יוסף מאיר
101
173

ישראל גרינוולד
53
89

יעקב קליין
101
46

שמשון מאנהייט
650
18

פישל גרינוואלד
101
119

יוסף לוינגר לוינגר
36
153

משולם הורביץ
101
8

מנחם גרטנהויז
101
165

שמעון אייכלר
360
15

חיים בר"א אייזנבך
101
88

אברימי לרר
360
48

זלצברג הרשל
101
0

שלום מושקוביץ
25
136

יהושע העשיל העניג
200
136

זאב אשדוד
700
116

וייספיש כע
300
116

משה גנצפריד
101
36

שלום מושקוביץ
30
137

קליין יום טוב
180
32

מוישי פרנציוז
200
20

מרדכי אייכלר
360
15

יצחק רוזנפלד
101
171

ישעי צפמן
1200
116

נפתלי הוכהייזר
100
51

shmuel berger
180
116

הלל וינד בן הדומץ
150
35

ישראל דייטשר
74
114

חריטן מרדכי חיים
100
22

שלום מושקוביץ
50
68

ישראל מרדכי איזנבאך
18
0

אליעזר ראם
50
155

בעילום שם
1000
מערכת טלפונית ימות המשיח

משפחת ברגר
114
109

יחיאל ביטון
1200
16

בנציון פרישמן
250
52

זייבלד חיים יצחק
50
155

בנימין וובר
101
165

לייבל ארנפלד
101
165

חנה בלומנטל
30
45

דוד גרוס
2700
109

רחל וצלר
500
45

זעירא ששלום
101
0

אלעזר וובר
50
135

גולדה רייכמן
100
25

SHAYA FEFERKORN
200
155

הורוביץ יוסף מאיר
101
21

חיים כ"ץ
18
169

ביב נתניהו
18
0

יוסל לוי
50
119

פירר יחזקאל
50
165

זלדי רוט
50
30

יוסל לוי
50
153

אהרן גרינפלד
26
116

הורוביץ יוסף מאיר
101
4

יהושע קרניאל
101
68

זלדה רוט
50
109

יוסל לוי
50
165

הרב מרדכי שטיינר
400
161

יצחק שארף
20
34

פרנקל נתנאל מנדל
1200
165

יענקל רוזנפלד
101
64

יענקל רוזנפלד
50
24

הרשל גנץ
101
155

Benjamin Koppel
250
88

גביאל שובקס
18
105

גביאל שובקס
18
53

גביאל שובקס
18
46

גביאל שובקס
18
83

גבריאל שובקס
18
32

חיים גולד
101
70

מאיר דמן
101
115

שמעון צימרמן
50
89

אהרן חריטן
26
67

יוסף לוי
50
51

מרדכי רויטמן
202
161

בעילום שם
125
מערכת טלפונית ימות המשיח

יצחק לודמיר
18
135

הורוביץ יוסף מאיר
180
160

יחזקאל פריד
21
48

אביגדור שטיגל
101
155

michael rutner
23
62

נחמן פריינד
36
82

אהרן חריטן
100
22

משה דושינסקי
20
48

YISROEL RINGEL
93
32

מרדכי משלם לוי
100
51

יודל קוט
1200
109

חיים משה מנחם הרשטיק
18
88

יצחק שארף
30
137

בערל טרום
1200
92

שובקס מרדכי
500
83

יצחק פרסטר
101
135

דוד שובקס
200
83

אברהם דב קליין
100
134

חיים ישעיה שישא
36
62

שניאור זלמן מן
101
35

אריה וייס
1200
163

אליעזר רובין
5000
36

אפרים טרויבע
18
124

אהרן שיף
72
24

שלום ארנפלד
100
167

ישעיה דוב טעלער
36
151

בעילום שם
55
מערכת טלפונית ימות המשיח

יהושע גשטטנר
360
86

נפתלי שארף
30
87

שלמה קליין
100
87

דוד גליק
374
57

אהרן משה גאליצקי
50
124

Israel Jacob
101
135

יהודה פרנקל
450
165

אבא חייא בלייכפעלד
101
165

רוקח שאול
26
99

בעילום שם
1850
141

שלמה מוסקוביטש
37
114

חיים וובר
101
64

משה כהן ארזי
150
163

אברהם גוטמן
50
24

יצחק לוינגר
26
153

נפתלי קייסרמן
101
156

בעילום שם
18
מערכת טלפונית ימות המשיח

נפתלי שרייבר
50
83

נחום פיקסלר
26
114

יעקב אריה שקולניק
50
116

אהרון רוטנר
20
44

הרב מרדכי חיים שלום טרויבע
101
175

מרת כהן
101
143

Moshe Pollack
118
80

מאיר ברנשטיין
1200
147

יוסף יעקב פייבוש
52
136

מרת גרינשטיין
300
153

אהרן פרץ
26
156

אהרן פרץ
37
36

ישראל אריה ברגר
374
163

שמעון יחזקאל ווייס
50
48

הרב פנחס גליק
20
150

הר"ר ישכר שטרנגולד שליט"א
180
153

דוד קיסרמן
18
126

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

משה שטרן
300
68

דוד קיסרמן
18
126

זאב ווייס
20
64

אברהם אסטרייכר
800
29

אהרון רוטנר
25
44

אהרון רוטנר
20
44

שמואל לוי
50
153

דוד קיסרמן
18
126

נחמן שורץ
32
62

רחל פריעד
300
36

שמוליק קורלנסקי
120
116

יעקב פריעדמאן
101
52

אהרן פורגס
150
116

יחזקאל פריד
32
65

בעילום שם
93
143

אלימלך רייזמן
100
64

יעקב פריעדמאן
50
154

בן ציון קליין
200
22

אריה סלומון
101
118

בעילום שם
400
מערכת טלפונית ימות המשיח

אלימלך רייזמן
100
55

בעילום שם
500
מערכת טלפונית ימות המשיח

יוסף צבי פרנקל
360
165

אלימלך רייזמן
100
23

הרה"ג נתן אליעזר וינד
101
18

אלימלך רייזמן
200
81

ירחמיל האלפערט
185
154

יהושע שטרוסברג
50
40

אליעזר פרידמן
101
135

פנחס שנייבלג
100
51

משה קסלר
180
32

שרונה פריד
180
67

הרב דוד שלמה זילבר
100
121

חיים וובר
101
35

אברהם ברייש
50
61

מאיר שיש
50
30

אברהם ברייש
50
136

משה גדליה לב
20
116

מאיר לוינגר
101
153

מאיר שיש
50
150

חיים משה הרשקוביץ
54
70

שרולי ואחיו
25
110

נחמן רוטנר
26
51

אברהם שפיצר
100
51

ARON FRIEDMAN
434
147

יצחק וויס
200
56

חיים מנחם פירר ב"מ
50
86

יחזקאל שפרינצלס
500
86

שלמה יעקב פריעד
250
170

חיים אשכנזי
18
79

מאיר סאיס
50
18

מלכה אוברלנדר
18
165

נחמן ג
100
150

בעילום שם
29
מערכת טלפונית ימות המשיח

אברהם רוקח
101
140

יחיאל מיכל לוי
20
86

אשר קרניאול
40
169

משה מרדכי אינדורסקי
101
136

חיים משה הרשקוביץ
101
16

שטרן משה יואב
600
143

חיים מנחם פירר בר"מ
101
33

יוסף פריינד
180
82

יחיאל מיכל לוי
18
106

יצחק אליהו פונפדר
500
1

יחיאל מיכל לוי
50
35

אהרן גרוסמאן
101
32

זלדה זילברשלג
180
114

מאיר יחיאל שובקס
1260
86

Nachman Zigelman
374
79

שלום שלזינגר
36
51

אליהו לב
18
169

אליעזר
101
1

בורנשטיין מתתיהו
26
169

אליהו לב
20
169

שמעון קאטה
101
88

יחיאל מיכל לוי
20
119

משה מרדכי בלעדי
52
35

יחיאל מיכל
100
118

מנדי ברנט
100
48

אהרן שיף
1000
100

החפץ בשמו
100
56

שמעון קאטה
101
32

אשר מטיאס
50
118

פנחס שליץ
36
25

אשר פרץ
72
150

מרדכי אברהם פרידמן
101
165

שפרינצלס אליעזר
1200
86

יוסף קנובליך
250
35

יונתן מסנר
20
18

הלל גרינבוים
18
64

ישראל ווייס
101
117

הלל גרינבוים
18
27

אהרן שוורץ
1200
136

Benny Rosenfield
437
45

בעילום שם
20
מערכת טלפונית ימות המשיח

הלל גרינבוים
18
79

מרת קליין ןמרת ווינברג
150
144

חיים שעייה שווימער
101
43

הלל גרינבוים
18
61

חיים משה הרשקוביץ
101
64

מרת רחל פערל
100
111

ישראל זילבר
50
111

ישראל פרידמן
101
52

הלל גרינבוים
101
89

מאיר מיכאל שיש
52
153

הלל גרינבוים
60
33

משה שפרינצלס
180
86

כתי שינפלד
200
25

ישראל פרידמן
180
52

דוב בלושטין
20
140

יעקב זיכרמן
26
43

ברוך שיינפלד
100
86

צבי גוטמאן
50
62

משה יוסף ליברמן
180
144

benzion faibish
666
32

Aron Weiss
85
80

Usher Wieder
925
15

אהרן יוסף אויש
52
25

חיים זאב מלאך
101
118

בעילום שם
101
מערכת טלפונית ימות המשיח

שמואל יעקב פירר
101
52

פני פוקס
180
36

מאיר דובדבני
1200
118

נתן יהושע אונגאר
101
138

שמחה ויצמן
36
25

רבקה לינשה
200
58

יהודה פונפדר
1200
80

תמימה טאוסקי
50
164

הרב יוסף שלמה פרידמן
101
28

יחזקאל גרינבוים
500
42

בעילום שם
144
מערכת טלפונית ימות המשיח

משה קאליש
52
63

Avraham Sharp
50
27

שמואל קליין
120
48

ברגר חיה שרה / קפה פרידמן
50
3

אהרן ברגר
374
3

מנחם הלל קליין
180
150

שלמה מאיר קליין
18
27

יהודה נתנאל פוקס
666
80

דובי רוחמקין
36
25

יעקב זיכרמן
26
27

יואל וובר
101
161

נחמיה ברנשטיין
101
68

אהרן שיף
50
36

אליעזר זינגר
25
169

שמעון שטיין
101
77

הרב פורת
100
122

יוסף הרשטיק
1200
54

שיף צירה אדריכלות ועיצוב פנים 0556770507
18
1

שמעון שטיין
101
80

רבקה הרשטיק
20
110

ליפא קלין
67
114

נחמיה ברנשטיין
200
147

ישכר זלמנוביץ
180
25

אהרן שיף
60
1

שמואל פרידמן
20
151

בעריש דרעזדנער
72
136

שרה שטיין
101
64

שרה שטיין
101
48

אהרן שמוטץ
50
36

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

שלום שטרנגולד
101
153

channaye dov baum
374
32

ישראל חיים זיידנפעלד
101
107

יצחק יעקב אייזנבאך
101
29

ישי לוי
20
46

בנימן שטארק
101
140

רבקה הרשטיק
20
90

מנדל אונגר
101
17

איציק בן שושן
100
25

מנחם צבי גרינפעלד
50
90

אברהם משה אויש
18
10

דוד אליעזר פרץ
60
130

אהרן גרינפעלד
1200
90

שמואל גרוסמן
350
35

בעילום שם
200
מערכת טלפונית ימות המשיח

שרה שטיין
101
165

Aron Glick
101
63

Asher Ungar
74
150

בעילום שםלוריא
70
150

אהרן שמוטץ
100
36

ראובן קוט
600
109

ראובן קוט
600
145

שפר מלכה
100
20

יעקב אדלער אנטווערפען
250
114

עמרם שכטר
50
104

פלטושניק יצחק
50
140

פישל רויטמן
50
28

שמעון קליין
200
136

ר דניאל קלין
374
114

יחיאל יעקב קליין
400
150

berger aron
250
90

יעקב פרסטר
52
136

שרה שטיין
101
32

פינחס יצחק הרש מלך פרידמאן מונסי
101
0

אלעזר גוטמכר
100
164

ישראל ב"ר אליעזר פרידמן
23
136

בעילום שם
200
מערכת טלפונית ימות המשיח

משה טיקוצקי
100
133

שמואל גרוס
360
104

BRUCHA GALITZKY
50
96

פנחס שארף
101
82

פנחס שארף
240
157

שמעון מושקוביץ
500
151

לוי יצחק הלר
20
0

אברהם בוים
18
68

רוטנר אייזיק
600
25

ליפא טיטלבוים בר"ש
50
91

הרב יוסף לוי
105
106

רוטנר אייזיק
600
20

ילדי משפחת פרסטר
18
34

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

Jacob Gross
96
20

חיים מרדכי לנדאו
101
20

אהרן גרינפלד
101
67

הערש לייב שטיין
52
150

יצחק רבינוביץ
101
115

הערש לייב שטיין
500
141

Mordehay Tachover
200
27

שרה שטיין
500
61

אליהו דייטש
36
107

בעילום שם
60
מערכת טלפונית ימות המשיח

MOISHY Ashlag
67
32

יחיאל מכל פונפדר
230
162

מאיר אייזנבך
50
153

מנדי שור
100
25

אהרן גרינוולד
500
83

שלמה דוב ווידער
180
100

שמואל שובקס
700
109

שמעון קליין
100
68

ישעי זינגער - ביטוח ופיננסים
101
60

יוסף ישראל גרינוולד
101
89

שמחה גולדברג
36
25

ישעי זינגר- ביטוח ופיננסים
101
104

משה דייטש
101
114

מושה שטרנגולד
50
153

אלי קרשטיין
126
11

יעקב ברוך ברעזל
360
110

אהרן טייכמאן
36
63

יואל מאסקאוויטש
52
155

אהרן משה ב"ר יואל וובר
200
161

יוסף סקלר
1212
53

אסנת פינקוס
300
66

חיים יהודה דייטש
20
52

מענדי גולד
37
136

יהושע פאגל
202
134

יוסף אדלר
72
152

לעזער ישראל
50
105

נטע קאהן
192
80

מענדי גולד
133
107

יעקב יוסף פולק
52
101

בעילום שם
40
מערכת טלפונית ימות המשיח

חיים שלום צימרמן
50
144

יצחק וינד ר"י
350
35

יוחנן שארף
18
66

יהושע פויגל
101
151

אבא חייא לעבל
150
111

אברהם אבא קופמן
18
62

בני שור
50
25

חיים שלום צימרמן
50
89

אלעזר מאשקאוויטש
50
150

יהודה הרשטיק
50
104

Meirovitz Yaacov
101
68

אייכלר שמעון
101
15

בעילום שם
76
מערכת טלפונית ימות המשיח

מאיר יהודא מנדל
22
138

יוחנן שארף
18
130

ישראל ברונר
18
104

בעילום שם
45
157

מנחם יצחק
25
157

Meirovitz Yaacov
101
136

אשר קרניאל
20
150

יונה
36
155

משפחת ברעזל בני ברק
242
110

אברהם סבג
360
32

פניני וינריך
100
140

אהרן מנדלוביץ
200
66

יהושע גרויז
185
88

שלמה מנדל
666
89

יחיאל מיכל לערנער
67
63

יוחנן שארף
20
34

דודו שפיגל
36
75

יחזקאל שרגא כהן
18
65

יעקב פרקל
50
62

יחזקאל שרגא כהן
18
27

יוכבד נוסבוים
30
61

אליקים שטארק
101
155

אהרן ברגר
600
151

אהרן פרבר
18
141

אהרן ברגר
600
67

Netanel Eisenbach
150
88

בנימין מאשקאוויטש
52
150

הרב רבי שמואל אריה שטרן שליט"א
50
68

שלמה יצחק פולק
126
24

יעקב ליזרוביץ
120
36

אנשיל פרידמן
101
53

simon moskowits
200
150

שרגא פארבער
50
150

אנשל פרידמן
101
45

שלום פרסטר
100
137

שלמה מנדלוביץ
100
52

מיילך אדולף
152
113

הרב פינקוסביץ
5000
95

יצחק ברוך הוכהייזר
20
65

נפתלי הרצקע שובקס
101
141

jacob grunwald
101
169

משה שובקס
101
2

משה פרקש
20
24

מאיר כהנא
52
68

אהרן כהן
36
79

אברהם וינברג
250
34

ברוך יהושע אייזנברג
180
138

אהרן כהן
36
21

אלעזר מנצר
200
34

אברהם אהרן אסטרייכר
5000
165

יהושע וינד נכד הדיין
20
35

ישכר דוב וינד נכד הדיין
30
169

שמעון שטרן
101
32

מדרכי גרינפעלד
250
90

שמעון קליין
36
66

משה סאס
40
87

שמחה הירש
30
66

משה יהודה שפערבער
374
63

יוסף אלכסנדר רוזנפלד
18
164

מאיר פריינד
100
60

Eli Barhorin
101
11

חיים אלבוים
18
129

חיים וונגר
100
135

משה אהרן אויש
102
165

יובל בוזגלו
200
17

יהושע מסנר
50
18

יהודה זיכרמן
400
48

מאיר פריינד
100
29

אליהו שמוטץ
750
36

יהושע רוזנטל
18
25

יואל קאהן
50
104

נחמן יאקאב
101
36

משה גלנדואר
52
63

חבר בקבוצת הסרטים
18
62

עוזיאל ארנפלד
100
75

יוסף ישראל גרינוולד
101
89

אהרן ישכיל
72
25

Shlome Gross
180
136

יהושע איינהורן
52
18

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

משה זייברט
100
104

יצחק היקינד
250
0

יצחק שרף
100
114

נפתלי גרטנהויז
101
146

צבי יוסף לברון
300
33

אהרן זיגלמן
67
21

שמעון פייבוש
180
140

בונים גבריאלוב
100
25

מאיר קרניאול
200
36

אהרן שוורץ
100
36

שרגי זילבר
101
150

הברפלד יעקב
50
25

יעקב פיליפ
101
45

נפתלי גרטנהויז
101
165

חיים קופמן
100
45

אלימלך הוכהייזר
37
27

משה שלמה לין
18
62

אהרן פרידמן
101
4

צבי קופרשטוק
50
25

מרדכי חסידא
200
116

נח יודלביץ
144
40

אליעזר ביכלר
50
140

דוד נחמן טייכמאן
37
173

שמעון מושקוביץ
100
151

שלמה אייזנברג
101
169

Brenda Friedman
58
52

שמואל דוידוביץ
180
1

חיים בוים
200
25

חיים קליין
200
25

רפאל סויסה
100
112

שמעון אהרן שכטר
18
62

יוסף פרידמן
52
117

נחמן וינד נכד הדומ"ץ
36
35

אברהם דוד שטרן
360
29

פנחס פרידמאן לונדון
360
52

שמואל יעקב דייטש
101
35

y weisman
36
162

אלעזר ניימן
18
62

משה מילר
72
117

שולץ ברכה
18
151

וחנניה יו"ט ליפא בן סארקא מרים הינדא
200
129

משה שיטרית
36
164

טרום פרידה
36
0

יעקב וינברגר
50
98

חיים שלום פורסט
500
43

דוד גלנדאור
101
2

פישל פיליפ
499
140

מנחם
120
8

רוטנברג יצחק
18
140

מנחם
120
88

mendy cohen
150
0

רפאל קליין
180
33

מאיר קיזרמן
80
126

דיפ דיפ מעדני פרימיום בע"מ
100
20

פנחס בריער
200
53

אברהם פיקסלר
101
114

Abraham Fried
250
52

YEHUDA BERGER
101
65

חיים אליעזר פונפדר
200
162

לוי יצחק אליאס
52
64

שמעון מושקוביץ
100
151

זרח גרוס
180
154

דניאל מרגלית
600
140

יעקב שמואל ביטרמן
101
53

מרדכי אברהם רוזנפלד
52
63

הערשל קליין
52
65

חיה גיטל פייבוש
200
96

Shlomo Rechnitzer
25
22

יהושע קופרשטיין
36
68

נפתלי וויס
1200
145

יצחק גרינפעלד
22
90

חווה פריינד
180
134

מיכאל צי
100
34

מאיר קיזרמן
100
143

רפאל קליין
101
141

amram indurski
101
145

hgec anutk chyrni
101
53

שלמה לוי
101
118

מינדל וסרמן
50
150

שרגא שפירא
100
46

יהודה פונפדר
1200
80

amram indurski
101
150

יעקב פריינד
150
134

יוסף נתן כהן
18
62

אהרן מושקוביץ - אנטוורפן
36
41

מאיר קיזרמן
312
126

רפאל קליין
180
36

אלתר מרדכי רוקח
101
151

שמואל שובקס
101
154

רפאל קליין
100
144

אלעזר וגילי נוימן
100
45

בעילום שם
26
מערכת טלפונית ימות המשיח

יואל מאסקאוויטש
101
19

אלטר שמחה פיליפ
200
22

בלוך פראדי
1800
60

מנשה הורביץ
250
34

Eliezer Eisenbach
67
60

מעכל ברנשטיין
180
53

משה אהרן פיליפ
50
108

מכל פונפדר
52
161

יענקי אויש
101
154

אהרן רוקח
50
85

ישראל וסרמן
50
146

בלק שוקי ורותי
500
45

ישראל לוסטיג
50
62

בעילום שם
72
מערכת טלפונית ימות המשיח

אהרן ברגר
100
3

יובל גיאת
180
36

שמחה בונם לוי
50
114

הרב הדיין פנחס וינד פון ליקווד
374
35

יעקב פינק
50
109

אהרן פיליפ
20
104

אהרן קוט
500
109

יואל יואל
70
25

מכל פונפדר
50
161

רחל לוי
72
129

חוה רייזמן
180
35

יוסי חריטן
101
153

אפרים זאב ופראדי בלוך
216
60

שרה פינק
350
136

רפאל קליין
360
32

ישראל ברייש
180
71

אביגדור אבן
500
36

יעקב יוסף ברגר
4000
155

יצחק מאיר סקוסובסקי
100
53

בעילום שם
101
מערכת טלפונית ימות המשיח

יעקב יוסף ברגר
101
155

נחמן קוסטנטינר
50
164

אהרן ברגר
100
3

חיים יודא קליין
1200
170

אלימלך בריף
50
100

אלימלך בריף
50
86

אלימלך בריף
50
155

יוסף ישראל גרינוולד
50
89

יעקב יוסף ברגר
200
3

יעקב יוסף ברגר
1800
155

נחום ישראל גרינוואלד
101
62

משה דוידוביץ
180
45

חיים וויזל
101
53

שמעון הוכהויזר
101
130

קלף נפרסטק אשדוד
101
153

חנוך שארף
52
65

מנחם מענדל בעק
50
111

מנחם מענדל בעק
50
121

aaron lebron
72
81

משה וינד
50
63

פנחס אייזנבאך
100
60

ישראל ראנד
360
68

אופיר ואמיר פיננסים בע"ם
500
40

אשר מאיר ברסלואר
133
80

אחים לבית שמוטץ
18
145

אהרן שטרנליכט
100
155

דוד משה פריינד
101
51

מנחם נתן פרידמן
20
65

שמעון הוכהייזר
18
5

מרדכי עזריאל שוייצער
101
103

מנחם פישמן
36
65

שמעון פריד
150
116

יום טוב קליין
101
32

יצחק מנדלוביץ
75
52

Paltyel Fried
25
90

יצחק מנדלוביץ
75
45

יעקב יוסף פליישער
185
88

מנוי לבשר
20
68

דוד רינגל
101
1

יעקב שלום דים חסיד מכנובקא
30
155

משה שטרן
25
17

משה שטרן
25
48

שמואל מילר
200
47

שמואל קארניאל
18
158

ישעיה פפרקורן
200
80

שמואל קארניאל
101
68

Mordche Z Stark
18
150

אהרן ונגר
100
77

אחותך הכלה
20
69

אלימלך שיף
54
68

יהודה ארונסון
50
40

toby Grunnfeld
200
90

רחל אדלר
101
103

מנחם פישמן סוכן ביטוח
36
17

aron Grunnfeld
80
69

שלמה מושקוביץ
101
164

יעקב ברנשטיין
101
147

אליהו עזריאל דייטש
500
107

דוד הוכהייזר
101
28

חיים מאיר טאבאק
150
155

שמחה דמן
77
90

Maurits Grunnfeld
50
90

Family Guggenheim
1200
98

משה מנדלוביץ
50
133

שמעון מושקוביץ
101
150

וינד חנה רחל לאה
18
35

שמעון הוכהייזר
18
28

עקיבא שטרסר
101
88

אהרן פולק
52
101

פנחס גרוס
72
25

אלימלך שיף
360
100

יעקב אליעזר וויס
101
112

יוסף אילוז
50
93

פנחס גרוס
72
25

הרב מנחם מנדל ווייס שליט"א
50
105

יהושע אוסיבל
240
140

יהודה יצחק זיכרמן
30
69

ליפא יעקובוביץ
100
25

אהרן פולק
101
35

ויינגרטן הדסה
50
58

הרב מנחם מנדל ווייס
52
105

א העס
18
171

נתן יהושע אונגאר
36
93

נפתלי אוסאיבל
52
151

משה אהרן ברנשטיין
180
138

הרב ירמיהו מנחם כהן שליטא אב"ד פאריז
100
68

אהרן ברגר
500
3

חיים משה סלמון
36
33

משה אהרן ברנשטיין
1800
147

אהרן גליק
101
69

יוסף גרינבוים
20
17

יוסף גרינבוים
20
42

יוסף גרינבוים
30
68

יוסף גרינבאום
30
104

אפרים גוטמן
100
69

אברהם אמסטרדם
200
15

מאיר צבי דייטש
26
153

אפרים שארף
55
28

חיים ישעי בן רוחמה לזיווג הגון
52
65

יהושע גרוס
100
33

דב פולק
101
34

שמעיה שמחה
50
17

עקיבא ויספלד
50
0

דב פולק
101
34

ישראל מרבך
50
162

חיים פארבער - אנטוורפן
101
52

משה גרוסמן
374
93

מנחם שובקס
101
43

משה וובר
180
1

אהרן ברגר
100
3

בעילום שם
30
מערכת טלפונית ימות המשיח

יוסף פרידמן
101
35

יוסף פרידמן
52
68

מקסימדיה - תתרגלו ליותר
180
27

שלומי גלנדואר
20
134

עזריאל פריד
101
130

שמואל מרדכי פונפדר
101
162

יוסף פרידמן
200
27

אברהם גרינוולד
52
68

יוסף שלמה טרויבע
180
63

יחיאל אריה
29
146

יוסף פרידמן
18
52

אלימלך פיליפ
72
108

הרה"צ ר" ישראל חיים גולדמן
101
129

חיים משה זורגר
100
33

יעקב יוסף כהן
52
115

חיים גרוסמן
50
25

הרב אברהם יהודה רובינשטיין שליט"א
36
68

משה אהרן רינגל
180
68

מאיר טייב
1200
32

דוד כץ
50
25

נעמי גלינרט
400
168

לאנה בראון
200
90

דוד שטרן
101
48

חנה טייכמן
101
94

מאיר לוקר
200
68

שמריהו דירנפלד
18
151

שמריהו דירנפלד
18
86

ברוך פריינד
101
157

שמריהו דירנפלד
18
107

ברוך פריינד
101
82

מאיר שטיין
72
65

ישראל גרינוולד
101
113

יהודה רוזנר
106
144

יוסף גרוס
100
33

שמואל ווייס
180
160

יצחק שטרן
52
68

יוכבד הירש
50
150

יצחק טכובר
101
45

David Boterson
200
8

בעילום שם
150
מערכת טלפונית ימות המשיח

יום טוב קוט
50
136

יוסי ויזל
72
20

פנחס שוורץ
50
25

רוטנר אהרן
101
27

הרהג ר גרשון כהן
101
140

ידידך פרץ דייטש
101
70

יוכבד הירש
50
136

יהודה סגל
100
17

שלמה מאיר גראס
180
52

פרץ דייטש
101
63

israel zvi bernshtein
200
147

israel zvi bernshtein
300
4

חיים אליעזר מייזליק
300
165

הינדא מן
101
138

אלי ברנד
150
170

יצחק טרויבע
101
63

ישראל רוזנגרטן
101
140

מנחם פרלשטיין
20
169

יענקי גרוס
101
152

ישראל חיים ביק
200
20

יצחק שטרן
18
169

יעקב פרץ
1200
64

אהרן ישראל
101
169

Hillel Vind
50
69

יוסי ויזל
72
20

שמואל ברייש
18
146

אהרן יוסף לוריא
101
86

אשר זעליג בומגרטן
101
33

אבוביץ ישראל
50
16

חיים קוזלובסקי
101
16

ישראל אירנשטיין
50
20

הרב יצחק חיימוביץ שליט"א
100
61

עמרם דירנפלד
100
86

שמחה כהן
20
56

חיים שמואל שכטר
1200
104

חיים שפריצר
101
161

ישראל אירנשטיין
50
20

אריה זילבר
200
35

בערל טרום
600
27

אברהם יוסף פרסטר
101
34

דוד נחמן
25
53

דוד נחמן
30
130

אהרן פרישמן
101
42

חיים הירש חיפה
50
146

ישראל קלהפהולץ
20
158

משה מרגלית
100
0

חיים אייזנבך - נוף הגליל
100
164

הרה"ח ר" שמואל יעקב גלנדואר
5000
129

יוסף קניג
180
157

אריה פרידמן
101
75

אהרן ווייסמן
101
88

פינחס הורוביץ
54
156

Moshe mordecai Indurski
18
48

ישראל אירנשטיין
50
20

שלום גאליצקי
1200
96

ישראל פרידמן
50
52

בעילום שם
40
מערכת טלפונית ימות המשיח

אברהם לנדאו
225
122

ישראל מכלוביץ
101
96

שמוליק אינדורסקי
360
62

ישראל צבי זיגלמן
18
79

פנחס לבקוביץ הפקות
20
48

פנחס לבקוביץ הפקות
50
48

פנחס לבקוביץ הפקות
30
48

Moshe Friedman
250
88

יונה מנצר
50
121

בעילום שם
200
מערכת טלפונית ימות המשיח

אברהם ישעי ראם
50
126

יהודה פרסטר
18
151

שמוליק אינדורסקי
360
36

דוד דירנפלד
20
157

פנחס אייזנבאך
50
60

פריינד בן ציון
20
157

ישעיהו אשר גרנדש
19
23

ישעיהו אשר גרנדש
19
124

שמעון שכטר
18
90

ישעיהו אשר גרנדש
19
174

שלום אויש
52
174

שלום גאליצקי
101
96

אלימלך שובקס
50
53

גבריאל קאהן
133
122

ישעיהו אשר גרנדש
18
65

קורמן יוסף
500
17

יצחק הורוביץ
101
34

אהרן דוד שטיין
101
64

אברהם גרינוולד
52
48

שלמי מ
67
150

משה זאב כהן
26
63

אהרן העניג
1080
119

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
50
169

אברהם יהודה יאקאב
18
70

משה יהודה מושקוביץ
50
164

יצחק שטאובר
23
90

Feldinger Isaac
185
135

גליק רחל
101
4

חזקי וויינבערגער
52
88

שלום וייס - נוף הגליל
50
18

יוסף גרינבוים
480
42

חיים ברנשטיין
1200
147

שמשון לוי
36
143

יוחנן גנצפריד
80
136

יחיאל הערשקוביץ
400
70

מנחם מנדל בריסק
52
151

יצחק וינד
150
5

משה כהנא
26
169

חסיד מובהק של יענקי גרוס
18
143

ישראל מייזנר
101
145

אביגדור זלפריינד
26
65

משה מרדכי
101
104

משה מרדכי מושקוביץ
26
151

ישראל משה מנדל
600
0

יחיאל יאקאב
54
68

מרדכי ביילוש
18
66

שלמה ברגר
40
109

רחל גוטמן
100
168

יהודה לייב רוזנגרטן
200
68

מנחם מנדל שיף
250
100

Aaron Gancfried
1200
60

ברוך משה מושקוביץ
500
169

ישראל ברייש
101
4

יצחק שור
101
80

ישראל מייזנר
101
70

שלמה עדעל
101
23

מרדכי לנדוא
70
4

שמעון פירר
250
115

משולם רוקח
101
87

משה פדר
50
68

הרב ישראל שילר
1180
96

נפתלי רייזמן
312
53

יצחק יהודה יעקובוביץ
180
35

מרדכי רייזמן
300
24

שמעון זאב קליין
1200
68

שמעון ברקו
72
36

יום טוב קליין
200
86

יצחק זיסקינד
25
169

יאיר אדלר
100
23

שלמה פייבוש
101
100

שמואל מן
50
109

יוסף ישראל גרינוולד
26
89

צבי רייך
50
14

צבי רייך
50
146

זאב יהודה ווייס
20
106

בעילום שם
200
מערכת טלפונית ימות המשיח

בנימין שרייבר
600
169

משה זלפריינד
50
79

שמחה פינקוס
101
53

חיים ברגר
300
14

ביילא חנה לאמפין
101
151

מאיר גרינוואלד
25
169

Aharon Koth
374
155

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

יונה שטרנליכט
20
86

משה לברון
180
122

aron Feder
1800
152

יעקב זאב אופמאן
67
62

יעקב זאב אופמאן
67
80

יעקב יוסף האלפערט
96
35

מרדכי אברהם פרידמן
6000
65

שמשון רוזנגרטן
50
68

מנחם מאיר שווארץ - מאנטריאל קנדה
72
52

Asher Weiss
20
32

יוסף אפרים גרויז - ארה"ב
67
80

מיכאל שושן
120
4

יודל שמדרה
110
130

בעילום שם
36
מערכת טלפונית ימות המשיח

אהרן אונגר - ארה"ב
67
80

אברהם פירר
101
130

אברהם הערש ווייס
18
130

יהושע אריה גרינוולד
36
130

יעקב לבקוביץ
20
130

יוסף אוסטרליץ
20
130

משה יוסף שיינפלד
100
143

אברהם פינק
20
130

אהרן טיטלבוים
36
68

הרה"ג זרח פינקלשטיין
72
35

זרח פינקלשטיין
28
36

Y weisman
36
162

שמואל אלי ווייס
101
48

חיים פרידמאן
150
35

אהרן יוסף וויס
85
80

פינחס לרנר
133
88

שמואל פינצבסקי
185
36

הארן וובר לונדון
180
161

איציק שיינברגר
100
64

jacob moscowicz
185
155

אהרן פינק
67
80

אברהם צבי וויס
104
80

דוד רבינוביץ
296
69

דוד רבינוביץ
374
69

Efraim Pollak
101
23

שמעון זוסמן
101
150

יעקב רוזנפלד - ציריך
1665
98

שמואל גשטטנר
101
70

yehuda waldman
240
136

אהרן שטראוס
18
91

שמעון קליין
75
110

אסתר שטיין
50
65

אלדד טובי
180
69

Shlomo Horowitz
200
32

שמעון קליין
75
90

ישראל מייזנער
180
107

שמעון קליין
75
133

משה דרעזדנער
26
118

משה ווינטרניץ
101
53

חוה פרנקל
101
53

נח צימרמן
20
53

Feiga Mandel
224
136

חיים יהודה גליצקי
200
0

בעילום שם
360
מערכת טלפונית ימות המשיח

שמעון קליין
150
78

הלל הרשקוביץ
52
133

ישראל מייזנר
180
0

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

אברהם דוב ווייספלד
200
53

מוטי ברגר
101
145

משה פולק
1200
165

ר שלום פרנקל
250
53

אורי מילר
101
155

אליעזר נחמן
1212
35

דוד גרנדש
52
43

משה שמואל שטרן
185
155

ר פינחס וינד
192
155

יואל פריד
101
53

עקיבא ר
50
62

חיים יהודה קליין
96
154

חיים שלמה שיק
50
53

עקיבא
101
98

יואל פריד
101
53

שלמה רייז
50
0

דבורה וובר
130
53

משה גראס
100
52

MM ROTHSCHILD
67
81

שלמה שמחה רויטמן
180
41

יעקב יצחק כץ
50
25

דוד קליין
1212
165

אריה ברוך הוכהייזר
37
33

ישראל חריטן
500
45

יהושע נמירובסקי
100
41

בעילום שם
20
מערכת טלפונית ימות המשיח

ישעי שפרונג
54
164

שמואל יצחק שטיין
50
107

יודל הופמן
101
144

יוסף גריוז
100
77

אדלר אסתר
1200
16

פרידמן רבקה
50
75

אדלר אסתר
1200
16

ברגר אברהם
2400
3

יעקב רבינוביץ
180
100

נפתלי אופמן
20
75

יוסל פראנק
37
144

אשר גליק
30
126

שמעון רוזנפלד
250
140

צבי הירש שטיינברג
20
164

בעילום שם
101
20

רחל דירנפלד
50
126

ר פנחס קליין שליטא
101
114

אונגר שמחה
101
150

אהרן פריינד
101
46

אהרן יעקובוביץ
52
66

יעקב יחזקהו נוסבוים
101
0

ברגר אברהם
100
1

אהרן פריינד
180
114

אברהם רוזנפלד
150
48

מאיר פולק
2500
85

חיים מן
64
138

הרב הגאון ר מאיר כהנא שליט"א
52
21

נחמן אייזנבאך
75
120

חנה וינד
500
18

חיים מן
500
138

אהרן פריינד
50
157

יהודה פריד
18
154

אהרן פריינד
180
93

אהרן פריינד
180
122

הרב אהרן וובר שליט"א - לונדון
180
161

פרידמן שמחה
20
141

ראובן פרידמן
45
135

Malka Shwimmer
101
43

חיים פרידמן
18
52

שלום שפרונג
101
111

בעילום שם
101
מערכת טלפונית ימות המשיח

אסתר הוכהייזר
150
33

אהרן דירנפלד
101
122

יהודה דוד נחמן
629
66

אהרן פריינד
101
130

NH GROSS
36
150

ברוך פיקסלר
52
157

יהושע דוידוביץ
200
116

חיים יעקב פרנקל
50
165

אהרן פריינד
101
66

שפירא יהושע
18
0

ישראל חנוך גרינוואלד
101
165

מנחם הלל ארנפלד
1200
106

אהרן פריינד
101
53

בעילום שם
18
מערכת טלפונית ימות המשיח

אברהם שטיין
36
142

אביחי כהן
1200
90

יום טוב קליין
1200
152

אהרן פריינד
101
64

ישראל העניג
50
100

משה חיים
50
46

מאיר נחמן
50
93

בעילום שם
21
מערכת טלפונית ימות המשיח

יוסף מושקוביץ לונדון
50
150

ישי רוזנפלד
56
98

דוד דירנפלד
20
3

משה חיים מילר
250
111

אהרן פריינד
360
60

קבוצת ונתנו ידידים
50
27

דוד לוינגר
101
78

יואלי הוכהייזר
300
33

עקיבא שטיינברגר
101
45

יוגכטיעי מממ
36
16

ארי שימל
30
142

הלל וינד
101
78

ישעיה ווייס
50
56

אלכסנדר דוד שטארק
180
78

יוסף קוט
50
105

יוסף קוט
50
53

ש גולדברג
18
56

פנחס מרבך
101
109

אליעזר זלפרינד
32
169

אברהם ושדי
150
56

אברהם יהודה רובינשטיין
20
118

שלום דמן
250
106

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

שמואל ברייש
101
146

זאב סקלר
100
43

בעילום שם
100
מערכת טלפונית ימות המשיח

ארי קאליש
101
136

אברהם רוקח
1200
25

הרשקוביץ חיים משה
101
79

ריספונט
50
89

אהרלה פריד
150
65

ברוך כהן
200
115

מאיר פריינד
100
134

ישעיה רייזמן
101
155

חיים פנחס כהן
20
63

פנחס וילר
500
34

שלום פרישמן
200
106

יהושע מנדלוביץ
18
144

אברהם קרניאל
200
68

אחיך הגדול
101
4

יוסף וובר
50
65

מאיר פריינד
200
162

אליהו פלדמן
50
36

שמואל יעקב הוכהייזר
20
33

שמעון שטרן
36
64

הרב משה פיקסלר
100
114

נתן פריד
101
16

אברהם מרדכי ברכר
101
24

שלום הירש
50
17

משה צבי קליין
36
88

משה צבי קליין
36
64

וצלר יהודה
2000
45

אברהם וועבער
666
90

אליהו ווייס
50
117

יוסף וובר
50
80

יהושע מנדלוביץ
52
109

משה לסקר
100
16

מאיר פריינד
1000
168

יהושע וובר
18
161

יהושע וובר
18
129

דודי וויס
100
25

ישראל דירנפלד
72
92

אני אוהב אתכם
50
140

מאיר אייזנבך
101
25

meir steen
222
18

יחזקאל פונפדר
100
162

moshe horowitz
101
80

מרדכי פרידמן
50
63

נחמן טייכמן
101
119

יהודה מנהיים
20
154

מרדכי וובר
20
117

שמואל אייזנבך
101
118

משה לייב לנדאו
50
63

יוסף לוריא
100
118

שוקי יהושע אלישע
200
98

הרה"ג ברוך וינד
200
169

בעילום שם
18
98

אהרן ברנשטיין
360
79

לוי יצחק בקרמן
100
157

יעקב דוד צימרמן
101
20

בנימין ברגר
374
3

בצלאל מושקוביץ
400
36

לוי יצחק בקרמן
100
157

לוי יצחק בקרמן
100
157

יחיאל רוט
100
20

זיכרמן לאה
20
69

Esther Friedman
18
154

יוסף ישראל גרינוולד
101
89

אברהם פאלח
100
111

אהרן זיגלמן
101
21

לוי יצחק אלבום
400
4

זלדי רוט
51
30

אברהם וברוריה מוזס
1232
45

בעילום שם
101
45

מלכה ברלינר
60
135

אהרן זילבר
20
49

אהרן דרזנר
350
16

יוסף גולד
360
169

יוסף וויס
75
117

ישעיה לברון
50
67

חיים יצחק שובקס
800
92

משפחת מנהיים
18
98

יהושע לוי
180
51

משה סננס
50
140

אנשיל שטרוסברג
180
111

חיים יעקב שפרוג
300
111

מנחם אויש
101
154

טייכמן פנחס
50
157

הרב יודל מנדל
18
87

יוסף ווייס
26
129

אברהם חיים לנדא
200
36

שמעון הוכהייזר
50
66

יום טוב קליין
330
32

יוסף שטרנליכט
74
139

הרה"ג מאניש באב"ד
67
155

דוד רינגעל
200
139

יודא פלדמן
50
66

מנדי וידר
100
135

שמחה יעקב פלזנבורג
50
134

אהרן אלימלך שובקס
67
155

יחזקאל שרגא כהן
30
146

שמעון שפירא
52
134

משה פינק
250
136

אהרון קראוס
120
36

מאיר שפרוג
374
111

יהושע בראון
20
17

יעקב יוסף האלצלער
18
157

מאיר אלבום
52
27

שלום אוסטרליץ
50
146

yisroel mordechai beilush
19
155

חיים שלמה קליין
360
32

חיים שלמה שיק
20
87

יעקב יוסף האלצלער
18
151

מאיר גרוס
101
87

אהרן נחמן
26
0

ישי רוז
20
129

דוד נחמן
25
156

אליעזר בריזל
100
68

ישי רוז
20
152

ישי רוז
20
83

אלכסנדר רוזנפלד
480
98

אהרן נחמן
60
64

יצחק גרינוולד
72
155

צבי לנדאו
52
141

יחיאל ויזל
50
140

יעקב שמואל מנהיים-מקוממיות
52
98

שמואל דוד אינדורסקי
18
151

הרב איבגי
50
113

איסר מילר
101
111

צבי אריה קליין
1200
46

משה לברון
50
154

יהודה אריה רומפלר
50
88

דוד איזנברג
50
154

שמעון אליעזר זוסמן
36
42

יודל לוי
18
151

שמעון לנגה
50
154

יצחק טרויבע
300
63

יהושע קבלי
72
42

ישראל ברוך ונגר
300
87

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

יוסף חיים רובין
20
5

יוסף פנחס לרנר
20
131

דסקלוביץ יעקב
101
157

כהן פרומה
20
126

חיים צבי גרינפלד
50
141

אנשיל שטרוסברג
180
119

הרה"ג יונתן פויגל
120
169

ישראל פריעד
26
106

מנדל כהן
101
154

חיים שמואל בנימין
101
151

יצחק טייטלבוים
30
91

שלום אייזנבאך
360
60

יחיאל קלמן רוקח
50
27

שמחה כהן
101
16

leopold koenig
370
155

רוחם חנה
18
140

יהודה פירר
1200
165

יוחנן הוכיזר
50
5

אהרן ווייס
101
117

סאשה סרקה בנימין
1200
151

יוחנן הוכיזר
50
28

יעקב הופשטטר
101
169

הלל פירר
101
62

Shia Spira
54
56

אברהם קוט
185
155

יהושע יצחק פדווא
18
169

אריה רינגל
180
36

מרדכי שטיסל
200
82

משה לוינגר
180
42

שלמה כ"ץ
20
114

שלמה כ"ץ
20
65

יודא דוב בנדיקט
26
135

דוב יעקב שפירא
100
46

בעילום שם
18
מערכת טלפונית ימות המשיח

יוסף פויגל
30
69

נחמן מושקוביץ
50
141

יצחק טייטלבוים
300
91

ELIMELECH SINGER
185
90

שלמה סגל
101
140

יחיאל קלמן רוקח
50
80

מנדי שטסל
50
33

Esther friedman
250
154

יוסף צבי ווייס
101
0

אשר שטיין
200
87

מנחם יהושע גרוסמן
101
146

יהושע וובר
52
117

David Roth
720
157

וינד חנה רחל לאה
101
35

MRS RAQUELLES
30
135

צבי אברהם שובקס
360
35

שלום אייזנבך
20
129

שלום מושקוביץ
50
130

שלום אייזנבך
20
53

עזריאל ווייס
50
124

אליעזר הלפרט
133
88

שמואל שמוטץ
101
65

שלמה זלמן דייטש
50
153

שמוליק שמוטץ
18
36

משה יו"ט פורגס
100
46

אהרן עבער
50
153

חיים זילבר
50
64

אהרן גרוס
70
61

עזריאל ווייס
200
100

chaim grunfeld
101
152

יעקב טרויבע
100
63

פישל רושגולד
100
63

משה גרין
50
157

בעילום שם
18
65

שלמה קליין
25
106

ישראל אלי וינד
18
164

יוסף קעניג
100
107

מנחם קליין
101
72

צבי אריה שפירא
101
46

ווייל פינחס מנחם
36
25

אברהם שרגא גרינוולד
200
106

בעילום שם
18
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
101
מערכת טלפונית ימות המשיח

mordecha trom
20
130

שלום גרוס
100
46

mordecha trom
18
52

צבי שווייצער
20
144

רוכמיל דוב
20
106

צבי שווייצער
200
103

לאה קורן
200
70

אהרן ווינער
52
51

שלום נחמן
36
143

ישראל הולך
150
140

שלום נחמן
36
130

שלום נחמן
36
154

נתן חיים ווייס
300
115

mordecha trom
18
142

mordecha trom
18
48

יצחק גרוס
52
152

אהרן פרנקל
750
165

יעקב גרינוולד
20
169

אלעזר גבאי
50
53

ישראל הולך
150
140

נתן אליעזר פולק
52
101

יהודה מנדל
49
36

יודל קאצבורג
200
36

משה יוסף רוט
1200
62

שמעון רוטנר
101
62

גדליה דוד וולצר
101
129

משה חיים טכובר
101
27

יצחק שלום יעקבוביץ
30
87

ליפא טייטלבוים
260
91

משה יצחק וואלדמאן
101
52

שבתי גליק
360
4

רייזי חריטן
100
22

גבריאל רוזנגרטין
101
68

ציפורה וינטרניץ
101
52

אהרן גנצפריד
101
136

מנדל טייכמן
500
46

אהרן גנצפריד
144
82

יהודה מנדל
49
35

shlomoh faibush
180
96

שרה לוינגר
200
153

יצחק שפירא
100
46

שטיין אברהם מאיר
250
135

יעקב מרדכי גליק
101
4

שמעון שטארק
72
140

יעקב גרינפלד
250
63

בעילום שם
120
מערכת טלפונית ימות המשיח

אהרן גנצפריד
36
157

שלום לוינגר
104
153

אהרן אויש
180
6

אלימלך פריד
180
170

שיהיה כמו ההדמיה
3600
32

אלתר פרוש
101
100

טעם התורה
1200
52

מרדכי שוימר
18
164

משה מזרחי
250
157

הר"ר ישראל לוי יו"ר דרכי אבות
200
153

יהודה שפירא
100
46

ראובן שמוטץ
50
145

מאיר שפירא
120
46

Chaim Alter
36
64

שמעון שטארק
101
43

שמעון שטארק
72
145

שמעון שטארק
72
152

אברהם דוד שטרן
606
68

אליהו שמוטץ
18
36

יוסף לוי
250
157

abraham friedman
1000
136

יחיאל גרינבוים
200
42

יצחק גרויז
100
77

דוד גרינבוים
300
137

דוד גרינבוים
300
68

משה יצחק קנובליך
65
154

אברהם בראון
250
161

שלום פריד
24
80

יעקב ברנשטיין
1000
36

הלל פירר
101
157

פסח יודא הירש
374
70

אברהם דוד שטרן
606
60

אביגדור הרשטיק
100
104

יוסף יצחק כץ
20
43

שובקס מרדכי
500
53

בעילום שם
100
מערכת טלפונית ימות המשיח

קלמן סמואלס
180
61

לוי שמעון יוסף
180
60

הינדא שפירא
151
62

Moshe Gross
133
48

שפירא ש
35
82

אברהם דוד רוזנגרטן
360
68

אהרן זיכרמן
50
69

Gershon weber
133
155

שרייבר סבתא
200
69

וינד אהרון
100
72

ברכי גוזי
200
140

חיים מאיר אויש
1200
34

יוסף אלבום
100
22

משה פרידמן
50
154

משה כהנא
100
4

ישעיה שובקס
202
157

אריה סגלשטיין
18
118

אריה סגלשטיין
18
121

בעילום שם
18
34

אריה סגלשטיין
18
53

שמואל גוטליב
42
82

יוסי גרינבום
500
42

בעילום שם
150
מערכת טלפונית ימות המשיח

שניאור שפירא
150
157

שלום קוזלובסקי
101
153

פייגא חנה
72
157

אריה סגלשטיין
18
65

צבי יוסף לברון
20
68

אברהם וינד
1200
35

אליעזר לאמפין
36
153

זאב פיליפ
101
0

אברהם שטינברגר
101
45

נחמיה פריינד
40
157

בעילום שם
500
157

אלטע מרים פריינד
40
82

צימט יוסף
18
25

נתן סוכובלנסקי
26
62

אהרן ברייער
52
60

אברהם אביגדור פריינד
36
82

שמואל דוידוביץ
1200
16

בנצי גרוסמן
310
150

גערשי הירש
18
70

אהרן דמן
60
35

משה הורוביץ
101
152

בעילום שם
55
מערכת טלפונית ימות המשיח

חיה הרשקוביץ
20
69

שמואל גוטליב
72
157

Eliezer Freund
180
60

אהרן דמן
120
36

בעילום שם
26
מערכת טלפונית ימות המשיח

פינק זינגר משרד עו"ד
1000
0

נתי רבינסקי
200
60

גדליה גרוס
50
114

אברהם שמואל זיכרמן
18
69

יהודה שילר
200
140

רבקה גרויז
1200
77

אברהם שמואל זיכרמן
18
69

משה יהושע קליין
150
66

אליעזר גרינבוים
101
42

אליעזר גרינבוים
101
42

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

הרב פנחס ברייער
1200
60

אהרן שיף
1200
100

אליעזר גרינבוים
101
42

אחיך הקטן יעקב
30
69

אליעזר גרינבוים
101
42

אליעזר גרינבוים
101
42

פייארווטר בע"מ
360
48

יוסף וייס
20
86

שמואל אדולף מפשעווארסק
52
95

זכריה אהרן אייזנבאך
101
60

Nathan Eckstein
72
35

אליעזר גרינבוים
101
42

נרם שיר עבודות אינסטלציה
1500
105

אלמוג בילס
18
36

הרשל פורגס
50
65

שמעון מייזליק
101
25

יהודה לייב פלר
100
114

אהרן שפריצר
200
36

בלום ישעיהו
180
15

דוד אליאס
202
33

מנחם דוד ניילינגר
52
153

מרדכי קליין
180
114

מרדכי ה
101
163

פייבל קעניג
18
126

אליעזר גרינבוים
200
51

נופי דש
1200
52

דוד רינגל
52
46

דוד רינגל
52
126

Pinchas Weisz
1000
136

ווייס יעקב אליעזר
26
105

ל ו
18
110

יעקב שיק
101
154

יהושע גבריאלוב
200
25

רפאל בריסק
101
52

שלמה פויגל
26
80

שנור ישראל
50
51

מרדכי ספרין
360
מכריעיםקרן הבנין

אליעזר גרינבוים
400
42

הרב ישראל הגר
100
90

בעילום שם
30
מערכת טלפונית ימות המשיח

ישראל לוינגר
72
157

יעקב לנדאו
1200
154

אברהם שמעון פולק
101
101

אברהם שמעון פולק
58
101

שמעון שפירא
36
42

יהושע רוזנטל
100
114

דוד מושקוביץ
1200
114

יהושע במברגר
20
144

יהושע במברגר
26
155

Moshe Rosenfeld
1212
98

לשלוח מטבע לרחוב העופר 7 גבעת זאב
100
133

יעקב טרויבע
100
68

בעילום שם
52
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
200
מערכת טלפונית ימות המשיח

שלמה הומינר
36
164

יוסף ישראל גרינוולד
101
34

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
30
מערכת טלפונית ימות המשיח

יוסף אדלר
50
114

מאיר אברהם מושקוביץ
180
8

בעילום שם
30
מערכת טלפונית ימות המשיח

אליעזר נח שווימר
18
104

משה פריינד
180
60

אברהם צבי פורגס
18
119

בעילום שם
36
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
30
מערכת טלפונית ימות המשיח

אשר אינדרסקי
36
90

משה פריינד
360
134

לכבוד אבינו שליט"א העושה לילות כימים למג
50
33

אהרן אלבום
101
109

שמחה בלוטניק
100
25

העסקן המפורסם מנכ"ל המוסדות אפרים וובר
250
119

אברהם צבי פורגס
18
45

רוזנפלד חיה 66158247
101
98

יחזקאל משה
50
36

דוד גלנדואר
1200
129

יוסל פרידמן
50
157

מנדי ויינר
100
114

אהרן פרישמן
180
52

יחזקאל משה
100
36

שלום נחמן
500
64

יוסף פנחס לרנר
120
144

בעילום שם
200
מערכת טלפונית ימות המשיח

אליעזר נח שווימר
18
141

לנדאו שרה
500
165

רוט ישראל
36
36

מאיר אברהם מושקוביץ
180
4

ניר חבושה
18
164

יוחנן הוכהייזר בר"א
200
50

יוחנן הוכהייזר בר"א
52
56

הדודה מקרית גת
18
152

יחזקאל מילר
25
45

אלימלך שיף
101
100

הרב הגאון חריף ובקי חיים דב פריד
20
129

אהרן זיכרמן
101
48

דוד אוברלנדר
35
122

דוד אוברלנדר
20
36

שמחה יעקב פלזנזבורג
32
65

שמחה יעקב פלזנזבורג
18
115

מרדכי יהושע קליין
250
151

דוד שטיין
100
17

אילנה שכטר
200
110

אהרן גנצפריד
180
157

רמי שר שלום
300
45

אלימלך שיף
54
65

רמי שר שלום
500
45

חנה שטראוס
50
110

אהרן גנצפריד
101
157

יודל מנדל
18
115

יוסי וינמן
20
164

אהרן יוסף לוריא
50
129

חיים קופמן
100
45

חיים קופמן
100
42

חיים קופמן
200
36

שאול פרלשטיין
500
44

אליעזר נח שווימר
101
43

שמעון שפירא
26
65

שמעון שפירא
26
115

מרדכי הרשנבוים
1000
157

מאיר אלבום
52
27

זכריה גאליצקי
400
96

שמעון שפירא
72
44

פנחס פרידמן
5000
44

ישכר דב שכטר
50
104

לירון אביטל
250
45

שמעון שפירא
360
36

אדמו"ר משאץ
180
105

בעילום שם
1200
20

לשלוח קבלה להרי"ם לווין 35 אשדוד
120
133

קרייזמן מתתיהו
1200
56

מרדכי ליכטנשטטר
374
155

טויבא רייזל מנצר
500
121

בעילום שם
120
מערכת טלפונית ימות המשיח

יחזקאל פרישמן
100
52

ברוך כהן
101
141

דוד מושקוביץ
28
136

זיו פריס
200
40

אם אס טי ייעוץ ופיקוח כשרות
180
157

דוד מושקוביץ
36
68

רוזנפלד אלכסנדר
72
30

ישעיה שפרונג
100
164

שמעון מושקוביץ
18
150

דוד מושקוביץ
50
130

אהרן קליין
20
82

דוד מושקוביץ
36
56

החפץ בעילום שמו
18
82

מילר אברהם חיים
100
79

יצחק חיים רוטנר
101
82

אלכסנדר רוזנפלד
200
98

אהרון רוטנר
500
44

נפתלי היימן
24
57

יוסף שטרן
200
138

אורן שטרית
180
16

שמואל יהודה אויש
101
33

Tsvi Direnfeld
200
155

שמואל יהודה אויש
101
116

שמואל יהודה אויש
400
160

דוד רינגל
101
64

עקיבא מילר
101
52

צבי לנדמן
101
129

שמואל יהודה אויש
52
4

שמואל יהודה אויש
52
52

בנימין פיליפ
1000
107

שמואל אדולף בהרה"ח יושע משה זללה"ה
180
87

ישעי חיים לברון
21
63

בעילום שם
20
מערכת טלפונית ימות המשיח

ישראל לנדא
101
65

חיים ישראל גרינוולד
72
17

שלום רוטנר
260
19

רבקה הרשטיק
200
110

אסתר זיכרמן
500
48

יוחנן הוכהייזר בר"א
52
88

אהרן שטראוס
300
118

ישראל גרינוולד
101
161

מאיר שלמה ברנשטיין
30
118

ישכר דוב קוט
67
155

רבקה הרשטיק
100
68

הרב חיים אהרן פרידמן מנהל ישיבת קאשוי
370
155

רבקה הרשטיק
100
90

רבקה הרשטיק
200
90

יוסף דוב בוים
37
0

שמעון יחזקאל יעקובוביץ
50
89

ישראל מנדלוביץ
101
86

בעילום שם
101
מערכת טלפונית ימות המשיח

חיים אלעזר שמני
180
44

שלמה פויגל
26
35

ברוך אלבום
360
169

שלמה שנקר
1200
107

שמואל זילבר
18
100

שמואל זילבר
18
113

דוד גרוס בר"מ
1200
169

אריה הרבסט
100
35

יעקב קנובליך
72
169

שמואל זילבר
67
2

אהרן מושקוביץ
1200
86

ישראל ענגל
500
169

אהרן פרבר
54
90

אהרן גאליצקי
50
27

מאיר משה לוריא
50
169

אהרן גאליצקי
101
119

שמואל ברגר
50
89

הרב שמואל מרדכי זלפריינד שליט"א
101
155

אהרן גאליצקי
101
96

יחיאל וייסמן
100
162

אפרים שטיסל
100
36

אברהם שובקס
50
17

YAKOV FIRER
50
145

הערשל לנדאו בן משמש בקודש אצל מרן מהר"א
52
64

ישראל זאב רוזנפלד
101
90

דוד פרידמן
374
90

מנחם מנדל ברקוביץ
100
86

יעקב ויינער
200
79

YAKOV FIRER
50
34

בעילום שם
101
מערכת טלפונית ימות המשיח

משה יעקב פרל
100
118

שלום פרידמן
50
0

בעילום שם
100
מערכת טלפונית ימות המשיח

הרה"ג יהושע רוטנר שליט"א
180
19

ישראל גרינוולד
100
89

יוסף דוב שטיין
101
80

שמואל דוידוביץ
1200
138

ברוך שפרונג
200
64

צבי וייס
72
129

אהרן זילבר
250
20

אהרן זילבר
250
34

יצחק לענעס
72
145

הלל קנובליך
1500
35

משה נחום חריטן
200
35

שמואל אביגדור לוינגר
101
35

הרה"ח מיכל שוורץ שליט"א
500
162

ברוך יהושע אייזנברג
520
67

Aron Weisbaum
500
46

יצחק הוכהייזר
101
35

הרה"ג שלמה מנדל
666
33

יעקב הורוביץ
101
157

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

פריינד פנחס
101
157

ט רוזנבלום
30
158

בעילום שם
300
מערכת טלפונית ימות המשיח

אהרן וונגר
150
87

חיים ליברבום
100
87

ישראל ורחל לנדאו
200
27

משה הופמן
100
87

MENACHEM STARK
18
146

אפרים הרבסט ופרידה הרבסט
180
116

דוד אמסלם
52
140

Fruma Miller
72
157

בעילום שם
18
מערכת טלפונית ימות המשיח

שיף צירה אדריכלות ועיצוב פנים 0556770507
101
64

ראש הכולל הגאון רבי אברהם וובר שליט"א
50
161

אהרון דויטש
50
40

אהרן שובקס
360
113

הדומץ הרהג ר שמעון שיף שליטא
180
161

זאבי זיכרמן
360
48

נחמן פריינד
72
157

משה רייז ברר"י
864
163

דב אשר
26
34

מנחם אויש
180
4

מ פריינד
50
157

יוסף שלום וובר
72
46

אהרון זאב קליין
100
104

שלמה פויגל
101
163

נחמן פריינד
101
82

יוסף שלום וובר
72
119

שמעון גרוס
864
163

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

פייגה רוזנפלד
18
17

תולי רובין
100
23

אהרן לוינגר
101
153

m moskowitz
180
155

משה יוסף ליברמן
180
116

ישראל טסלר
50
140

מרדכי פרידמאן
360
154

בעילום שם
36
מערכת טלפונית ימות המשיח

מוטי שוורץ
100
104

ציפורה הורביץ
120
62

אהרן גרוסמן
54
116

לוי יצחק גלנדואר
100
129

יוסף פריינד
180
82

בעילום שם
101
מערכת טלפונית ימות המשיח

יהושע פאללאק
481
155

אלימלך שפרונג
101
129

בעילום שם
20
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
350
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
72
מערכת טלפונית ימות המשיח

לוי יצחק קורן
100
70

יעקב בנציון רינגל
180
41

Jehuda Grunwald
101
35

יוסף פריינד
101
157

מרדכי חסידה
200
116

בעילום שם
400
מערכת טלפונית ימות המשיח

זאב ארץ
180
157

ישראל לוינגר
500
153

Moshe M
101
157

rosenfeld yoav
101
17

בעילום שם
36
מערכת טלפונית ימות המשיח

מרדכי שפרונג
100
111

בעילום שם
100
מערכת טלפונית ימות המשיח

מכל פונפדר
101
162

יחיאל רוט
100
20

ישראל לייכטר
100
46

ראובן נייהוז
50
46

פייגנבוים שירה
4800
167

ברוך ווייסבאום
600
46

חיים לייכטר
20
46

צבי יוסף לברון
400
67

אפרים לודמיר
72
157

יעקב נחמן
2400
130

חיים מאיר דושינסקי
101
157

pesach yehuda korn
250
70

ישראל מוזסון
180
157

הרב שמואל דוד איינהורן
52
82

אליעזר שפירא
374
155

דוד שפרבר
37
155

מנחם נתן פרידמן
101
65

Nahum birnbaum
500
157

עקיבא זאבלוצקי
96
155

יהושע דירנפלד
67
155

שמואל נתן נוסבוים
101
157

שלמה חיים הוכהייזר
101
88

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

yeshayau weisman
101
36

ישראל מוזסון
74
25

yackov shwartz
67
65

דוד משה
101
157

מנשה ברייש
200
157

מרדכי לוי
50
25

מסעדת שמוליק כהן
18
25

אליהו רוזנברג
72
25

זכריה אדולף
101
114

אברהם זילברמן
20
25

Shraggy luftig
101
25

יצחק יעקב אייזנבאך
1200
60

שמשון קליין
1200
70

אלי רוזנפלד
100
157

מרדכי פרץ הרשנבוים
360
157

zvi a zigelman
101
79

משה יוסף קוסטליץ
101
26

בעילום שם
101
מערכת טלפונית ימות המשיח

אהרן העניג
30
53

HERTZKA ENGEL
3700
68

שלומי קליין
100
20

יוסף יעקב כהן
52
79

בעילום שם
200
מערכת טלפונית ימות המשיח

בעילום שם
104
מערכת טלפונית ימות המשיח

שלמה סגלשטיין
18
79

ישראל שיק
30
63

יוסף גרינוולד
101
79

בן ציון לוריא
50
68

ישראל ברגר
180
20

משה סגלשטיין
150
88

יוסף דייטש
30
62

יעקב יוסף יעקבוביץ
20
129

דוד רובנישטיין
20
129

שמשון פוטר
50
16

אלעזר זלפריינד
50
129

אהרון גרינוולד
35
65

לוי שמחה
200
16

אהרן לברון
600
138

יוטא רוזנר
250
144

חיים הרשקוביץ
101
159

malka teller
72
52

משה שפר
250
20

מושי יענקוביץ
45
20

דודי וובר
100
27

chana horn
120
60

פישל רויטמן
101
62

שפר אהרן
180
20

חיים יעקב צבי רוט
100
34

אחד ממנויי לבשר
18
68

ישראל מלמד
50
16

אברהם שארף
50
82

דוד אזולאי
180
165

נתן אליעזר פולק
120
35

Gita grosz
370
77

מנשה ברייש
1500
36

חיים גרוס
120
17

יצחק פיליפ
101
36

יוכבד דמן
20
126

מכל פונפדר
50
162

מכל פונפדר
101
162

יואב עזרן
180
42

ישרא מרדכי אייזנבאך
400
60

פנחס סגלשטיין
50
165

חיים רנד
180
150

פנחס פריעדמאן
20
136

מלכה אוברלנדר
5000
32

וינד הלל
18
33

שמעון מושקוביץ
360
150

וינד הלל
18
62

יוסףיעקב גלנדור
200
79

שמואל למברגר
101
48

שמעון מושקוביץ
360
150

יצחק אייזיק קוט
90
17

גנץ דוד שלמה
52
136

נפתלי יאקאב
72
163

יחיאל יהושע כהן
52
115

שמעון שפירא
72
64

אברהם ישעיהו גרינימן
500
25

נחום קורן
200
70

מנדי אקשטיין
100
25

הדומ"צ הרה"ג רבי אנשיל קרניאול שליט"א
200
68

יהודה מנהיים
18
100

מרדכי לנדא
374
152

שמעון שפירא
101
45

הלל וינד ב"ר אברהם
100
35

צבי לוינגר
101
16

מרדכי לנדאו
101
15

מרדכי דניאל קליין
101
34

פייגי רוזנפלד
101
17

פייגי רוזנפלד
101
17

ישי הופמן
1200
54

שמואל דוידוביץ
1200
138

לוי יצחק פרנצויז
101
145

עמרם כהן
100
25

שמואל דוידוביץ
1200
138

אלטע פערל שטיין
180
87

קרויזר עטרה
360
43

יוסף רינגל
500
41

אהרן שוורץ
100
50

שלמה יעקב גרינוולד
26
141

שרה שטרנגולד
101
153

נתן יהושע אונגאר
36
138

שרה מוזסון
50
25

משה סגלשטיין
18
65

בעילום שם
100
מערכת טלפונית ימות המשיח

ברוך זאב בראון
180
155

הרב טוביה שטיין
50
165

הרה"ג ר יחיאל מעכל פונפדר ברא"י שליט"א
100
162

אלי גולד
72
25

אהרן ובר
26
48

אשר ברגר
200
162

שמואל ברייש
72
36

יהודה רכניצר
50
100

יהודה רכניצר
50
121

אברהם יהודה רובינשטיין
36
88

אברהם יהודה רובינשטיין
50
64

יצחק נמירובסקי
101
16

אלימלך סקלר
50
20

ליפא העניג
1200
37

יונה זיגלמן
101
79

יונה זיגלמן
101
21

כתריאל קלמן ווייס
101
48

אריה זלצר
1200
138

מוישי שטיין
200
20

הרב אביגדור וובר
400
80

יעקב רוזגרטן
200
68

אברהם דוד רוזנגרטן מונטריאל
200
68

יחיאל לוקר
18
65

יעקב חזן
25
27

יעקב חזן
25
63

אברהם יוסף פרנקל
1818
165

בנציון מושקוביץ
20
65

שלמה ליכטנשטיין
20
65

ישראל אהרן ברנשטיין
50
65

נטע שפר
50
152

Elye Grossman
133
65

אהרן אדלער
101
152

גב שפירא
100
46

משה בוים
18
158

Mozes Friedman
255
135

חיים פרידמן
36
52

יושע ברוך בוקסבוים
52
119

יוסף אלכסנדר רוזנפלד
1200
98

אהרן גליק
100
4

מכל פונפדר
18
80

יהודה יהושע יעקבוביץ
26
87

הרב בינט
50
51

חיים אשר אדולף
55
87

יצחק גרוס
26
20

שמואל צבי מושקוביץ
100
51

מאיר אברהם מושקוביץ
180
34

אהרון יוסף לוריא
18
151

מכל פונפדר
100
162

מכל פונפדר
100
162

מכל פונפדר
200
162

Mordechai Merlin
101
68

מכל פונפדר
200
162

מכל פונפדר
500
162

יעקב שובקס
101
126

אברהם גרוס
120
159

שמעון מושקוביץ
20
150

אהרן רייכמן
50
150

שמואל קרומן
101
17

אשר ישעי ביטרמן
52
34

Eliezer Eisenbach
250
60

מאיר חריטן
100
22

מנחם שובקס
200
115

אהרן אליעזר רנד
200
155

דןד אליעזר פרץ
40
53

מאיר דוב פרנקל
100
53

שמואל רינגל
20
20

אהרן שפיצר
1200
53

בעילום שם
200
מערכת טלפונית ימות המשיח

שמעון דוב איגעל
72
70

אברהם יהודה אויש
52
53

שלמה גמינדר
1200
3

שאול קליין
52
114

אריה זאב רינגל
101
152

בן ציון שפריצר
101
64

אברהם בקנרוט
360
64

ישכר דוב פולק
600
165

מנדי וארי
200
36

אלימלך פרנצויז
101
139

שמעון מושקוביץ
76
150

Aron Friedman
100
152

שמעון מושקוביץ
51
150

שמעון מושקוביץ
101
150

פייגי רוזנפלד
38
17

מאיר צבי הרשטיק
101
51

יעקב לנגנויער
101
72

מיכאל פונפדר
101
25

מושקוביץ מאיר אברהם
180
141

משה לעבל
50
114

סמארט קליק
120
48

שלום רוטנר
101
86

בעילום שם
40
מערכת טלפונית ימות המשיח

מאיר גאליצקי
500
96

עקשטיין אסתר מירל
50
49

אברהם שמואל שמוטץ
100
145

שמעון מושקוביץ
100
150

נתן יהושע אונגר
1200
138

נתן יהושע אונגר
1200
138

שלום יהושע לוריא
101
62

מן אידל
20
132

Shulem Ekstein
185
100

בעילום שם
360
מערכת טלפונית ימות המשיח

אהרן לברון
600
79

Shulem Ekstein
185
100

יהושע וובר
52
52

יהושע וובר
24
65

הרב אברהם שנור
101
36

שמואל קליין
20
52

נתן דוד גרויז
101
88

david daman
50
154

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

מכל פונפדר
101
77

מכל פונפדר
101
162

יצחק משה שטיין
250
34

מכל פונפדר
50
162

אברהם נתן פיבוש
180
66

הרה"ג ר נתן פונפדר שליט"א
1500
162

משה וובר
101
51

BARUCH SHUVAX
50
52

ישראל ברייש
180
48

יודל ראנד
50
51

ישראל לוי
50
51

יהודה לוי
18
51

אהרן לוי
72
51

שלום וינר
20
51

בנצי לוי
30
51

נפתלי שכטר
72
52

פנחס אייזנבאך
1200
60

מנחם פולק
36
52

haya shuvax
200
52

מנחם פןלק
36
63

שרה שטרנגולד
20
153

שרה שטרנגולד
200
153

עו"ד מנדי רביץ
101
69

יוסף משה מאיר
101
45

בעילום שם
50
מערכת טלפונית ימות המשיח

יונה אייזנבאך
100
36

צבי יוסף לברון
36
52

יצחק לנדאו
101
154

יוסף מדם
100
63

אהרן כהנא
18
21

דוד
101
82

הרב יעקב ישראל מייזליש שליט"א מרא דאתרא
1000
165

A T
67
17

יונתן גלר
52
151

Azarye Friedman
185
135

יצחק מאיר גרוס
200
152

ישראל שטיפנהולץ
101
17

יהושע מרדכי שטיסל
150
48

מנחם לבקוביץ
18
104

דוד משה
777
26

אליהו שמוטץ
18
134

אהרן לוקר
18
68

שלמה פריש
266
23

מרדכי יהודה וייס
180
150

ישראל פריעדמאן
500
52

הערשל טרויבע
25
77

ישראל צבי גרינוואלד
200
61

שמעון מושקוביץ
101
150

אהרן דוד שכטר
52
52

שמעון מושקוביץ
510
150

יואל דוד פרידמן
500
16

הערשל טרויבע
25
162

שמעון מושקוביץ
50
150

אסתר גרין
26
79

משה פולק
200
23

שמעון מושקוביץ
400
150

שמעון מושקוביץ
50
150

יהושע גרוס
100
41

הערשי פונפדר - עבודות גבס
2500
77

מלכה לאמפין
400
68

אברהם חיים כץ
50
43

מכל פונפדר
250
162

יחיאל מכל פונפדר
120
162

מרדכי גליק
101
152

גוטרמן יצחק
101
16

דוד לוי
18
63

פישל רויטמן
180
16

יעקב לוינגר
200
20

יהודה שילר
52
140

רבקה טכובר
360
17

אברהם חיים לנדא
101
17

עזריאל ישעיה זיכרמן
540
48

מנשה דוידוביץ
1200
138

דוד שייש
101
79

אברהם פרידמן
52
151

אהרן הרבסט
1800
16

יוסף גרוס
100
152

יוסף גרוס
100
41

אליעזר זיידה
101
20

יצחק כרמלי
52
151

Jacob Gross
207

מנחם מענדל בעק
360

יוסף יאקאב
100

יוסף יאקאב
100

אהרן אויש
200

שלמה יעקב גרינוולד
72

פרנקל אליעזר
378

פירר יחזקאל
80

גרינפלד יצחק אלימלך
100

מנשה מנצר
101

רוזנפלד משה
80

אסתר מנדלוביץ
300

אסתר מנדלוביץ
400

יקטר יודל
80

גלנדאור יוחנן
80

רוזנפלד יצחק שמחה
101

רוזנפלד בנימין אפרים
80

ברנשטיין מאיר
80

פרנקל יודל
614

לוי יעקב אשר
80

ברגר שלמה
94

צימרמן יעקב דוב
80

קורן ישראל
119

פונפדר יצחק אליהו
80

נחמן יהושע
228

לוי יעקב שמחה
80

וובר יואל
94

גרינפלד חיים
94

גרוס שמואל אליהו
30

אסטרייכער אברהם ישעיה
80

מנחם צייגר
180

שירה סורוצקין
300

ירחמיאל ריבקין
180

מכל פונפדר
18

חיים פרידמן
150

יהושיע מאנדלאוויטש
52

שמעון משוקוביץ
100

משה פולק
1000

קרשינסקי שמחה
101

רוטנר
18

אהרן גליק
5000

פייגא פרידמן
101

ערן נחמני
101

אייזנבאך פנחס
181

שמעון מושקוביץ
52

שמעון מושקוביץ
101

שמעון מושקוביץ
101

שמעון משוקוביץ
101

שמעון מושקוביץ
101

שלומי שוורץ
52

הזמר בערי שלצר
52

שמעון מושקוביץ
101

טוביה הרשקוביץ
101

חנוך משה טייכמאן
36

יחזקאל מילר
180

מכל פונפדר
50

אהרן פרנקל
50

אהרן פרנקל
50

יחיאל פוונפדר
18

הינדי שמוטץ
100

אסתר מנדלוביץ
250

יהונתן שטינברגר
1000

מאיר ברנשטיין
120

חיה גרוס
200

אהרן פריד
250

יצחק צבי פרבר
20

הלל וינד
52

אברהם פנחס ליבוביץ
50

מנדלוביץ אסתר
20

שמעון יחזקאל מנדלוביץ
50

יהושע מנדלוביץ
18

אברהם שמעון פולק
50

אברהם שמעון פולק
36

דודי איינהורן
18

בלי שם
204

Sruly Klugman
133

אהרן רוט
167

גיטל שובקס
101

יצחק ואלך
50

M Grunnfeld
1200

ישי דגן
50

יוחי ויסמן
50

גרוס יצחק מאיר
160

מיכאל שמוטץ
101

עמרם דויטש
100

ברוך שיף
101

רב שאול קרויזר
100

ליאת בידס
555

בן ציון שפריצר
101

שמעון גפנר
72

אהרן יוסף אויש
52

אהרן כהן
101

מרדכי גרוס
100

א ש מערלין
72

גבריאל שישא
100

ישראל יעקב כהנא
101

אברהם גרינוולד
52

חיים פרידמן
50

חיים פרידמן
40

חיים פרידמן
101

ישראל לוי
500

משה צבי קליין
180

משה צבי קליין
600

משה צבי קליין
600

Chaim Porgesz
89

יהושע העשיל היימן
180

יהושע העשיל היימן
101

יהושע העשיל היימן
101

יהודה לוי
36

משה אשרי
747

דוד משה
101
לאחי היקר

מרדכי רוזנברג
20
לזכות בנו משה דוד ני''ו

חבר שלך
18
תודה על הכל

שלום אליעזר שפירא
35

בן ציון שפריצר
101
לכבוד ידידי ר' חיים ולהצלחה בכל העניינים

שלמה אייזנבך
20

דוד שפיצר
101
לכבוד ידידי המסור אברהם פרסטר

שמעון כץ
250

פרידמן חיים שלום
80

יהושע כץ
101
לכבוד אחי היקר שלמה כ"ץ

הרב מרדכי יעקב כץ
1200

יהושע הרבו
101
לעסקן המסור ר יו"ט ולכל המתפללים היקרים

מרדכי פרנקל
36
להצלחה בתורה ובכל הענינים

דוד כץ
101

חיים וינגרטן-בזאר שטראוס
180
לכבוד איש היקר חיים לייזר

יחיאל פונפדר
180
לש"ב מזכה הרבים הרב מעכיל פונפדר שליט"א

יחיאל מכל פונפדר
18

יוסף ברנדוין
18
לר' יעקב שכל דבריו אמת וצדק

משה יצחק קנובליך
50

משה יצחק קנובליך
100
לכבוד ידידי יצחק לנדאו

אליעזר פרנקל
25
שנזכה לחנוכת הבית במהרה

אליעזר אולמן
101
לאברך היקר שביקרים ר' ישראל שפרינצלס

משה יצחק קנובליך
36
לכבוד ידידי היקר יצחק

אליעזר פרנקל
500
לזכות ידידי היקר אליעזר פרנקל

אליעזר פרנקל
30
להצלחה בלימודים

פיני קלמן
100

חיים גרוס
18
מוקדש בהערכה

יוסף מאיר ברנשטיין
101
לכבוד גיסי היקר הרב אהרן זיגלמן.

יוסף אויש
100
לכבוד ידידי נחמי התותח

ח גרוס
26
להצלחת המגבית

נחמן קליין
200

דני צדוק
15000
למוישי

יודל לוי
18

אפרים זילברברג - שמש רכבים
18
להצלחה בכל העניינים

חיים פרידמן
50
לשכני היקר בהצלחה רבה

אהרן יוסף אויש
52
לכבוד תיוך הרובע ידידי נחמן קליין

שלום רינגל
18
לכבוד תיווך הרובע

פריינד מנחם בן ציון
101

אברימי אמזל
50
חיים לייזר פונפדר איש יקר שזיכה אותי

נחמן קליין
18

זאב קנובליך
1001

הרצקע שובקס
101

בדיקהברוך סימון
18

CHAIM PINCHEVSKY
3600

מרדכי שטיינר
101
לכבוד גיסי היקר ר' מיכל

מלכה גרוס
20
שיעלה ויתלה בתורה ויראת שמים

ישראל מרדכי אייזנבאך
101
לכבוד גיסי היקר באדם, איש אשר רוח בו,

יהודה פרסטר
1500
לע"נ ראשא מרים בת ר' הלל הכהן

מלכה גרוס
500
לבניין בית המקדש בב"א

אהרן זיגלמן
52
לרעי וידיד נפשי המון הצלחה

מנשה רייזמן
180
לגיסי היקר ממקימי הבית הגדול הזה

Isroel Reisman
18

אברהם צבי ווייס
52

ברוך סימון
101

יהושע שובקס
101

מורדכי רוזנפלד
26
לדוד היקר חיים א. פונפדר

אברהם רוקח
101
לכבוד חיים אליעזר פונפדר המוכשר

אברהם חיים כץ
100
לע"נ ראשה מרים ע"ה ב"ר הלל הכהן ז"ל

אפרים פרסטר
100
לע"נ ראשא מרים בת ר' הלל הכהן ע"ה

יחיאל דוד אויש
100

דוד רוזנפלד
101
לזכות דודי יעקב רזנפלד

האדמור מפיטסבורג
200

אליהו שמוטץ
18
לכבוד יחזקאל מילר

ברוך סימון
18
אשריכם אבוחצירא תכריעו ותצליחו

אוברלנדר נח
80

שמוטץ בערל
80

קייסרמן חיים יוסף
80

פרסטר אברהם
100

סגלשטיין משה שלמה
130

גליק אהרן
255

גוטמן יודל
40

יעקב גרוס
18

יעקב גרינפלד
300
ע''י ר' שאול יצחק פריינד

פרנקל אליעזר
378

פירר יחזקאל
80

גרינפלד יצחק אלימלך
100

אוברלנדר נח
80

שמוטץ בערל
154

גרוס איימי
260

קייסרמן חיים יוסף
80

פרסטר אברהם
100

סגלשטיין משה שלמה
152

גליק אהרן
296

גוטמן יודל
40

רוזנפלד משה
80

קליין יום טוב
534

יקטר יודל
80

גלנדאור יוחנן
80

רוזנפלד יצחק שמחה
141

רוזנפלד בנימין אפרים
80

ברנשטיין מאיר
162

פרנקל יודל
80

לוי יעקב אשר
80

ברגר שלמה
120

צימרמן יעקב דוב
80

קורן ישראל
160

פונפדר יצחק אליהו
80

נחמן יהושע
174

לוי יעקב שמחה
80

וובר יואל
80

גרינפלד חיים
80

גרוס שמואל אליהו
30

אסטרייכער אברהם ישעיה
80

חיים דוד לינשה
140
נדרים ונדבות

יוטה זוינצקי
195

לנדאו יצחק
94

אדולף אברהם יעקב
80

קליין נחמן
680

שמוטץ אליהו
160

שארף ישכר דוב
110

פיליפ יהודה לייב
94

מנצר נתן בנימין
80

כץ שלמה יאיר
80

וינד אהרן
80

ווייס אהרן יוסף
130

ארנפלד שמואל
120

אייזנבאך פנחס
211

אדולף אליעזר
80

אדולף אהרן
200

רחל מולה
100

דוד לוי
540

מנחם הלל לנדאו
101

יאיר
101

שובקס גבריאל
18

Aronson
374

אברהם צישינסקי
300

אברהם חנוך לב
120

חנה בראון
101

יחיאל הרשקוביץ
180

משה הרשקוביץ
49

משה הרשקוביץ
50

משה הרשקוביץ
50

אהרן רוט
36

ישעי יצחק פריעדמאן
52

יוסף יעקב פייבוש
36

עוזר דוב הורביץ
101

מרדכי דירנפלד
200

מרדכי וייס
101

זושא לנדמן
101

אפרים גרייידינגר
360

אהרן רובינשטיין
100

מנדל אונגר
101

אשר דוד הופמן
360

רייז קלמן
50

אהרן איינהרן
60

שמשון פרבר
50

דמן שמואל
500

הרב פנחס אייזנבאך
374

חיים גולדשטיין
180

אהרן טייכמאן
101

מרדכי דירנפלד
200

מרדכי דירנפלד
400

א
72

יוסף הוכהייזר
101

ש קליין
52

ש קליין
50

הרב יואל שיינפלד
50

ש קליין
101

שובקס גבריאל
55

בעילו"ש
67

שובקס גבריאל
54

חיים שלום פרידמן
20

יהושע עדעל
101

יעקב משה
180

פונפדר דוד
36

החפץ בעלום שם
102

ראובן ברייש
1800

אברהם דוד רוזנגרטן
200

גוטמן שמעון
120

משפחת וובר
100

יוסף יצחק כץ
101

משה יחיאל לברון
180

יצחק ברנשטיין
500

מנדל פרנקל
101

יודל פרנקל
20

יקיר לענעס
1200

Schmuel halpert
1850

יעקב גרינולד
400

חיים שלום פורסט
20

בני וובר
20

שלו גרוס מיכאל זינגר
67

יהושע שובקס
20

יהושע שובקס
250

פרידה העכט
36

חיים צבי פינצבסקי
72

מאיר יודקביץ
180

לוי יצחק שטראוס
300

יצחק רוזנפלד
26

BANBI TEICMAN
180

ישי זיגלמן
100

שלומי אוברלנדר
18

שמשי לברון
500

גבריאל מאשקאוויטש
101

שלום פרידמן
51

ש קליין
101

דוב כהנא
200

ש קליין
180

מאיר מרגליות
500

ש קליין
50

WIND YAAKOV
126

ש קליין
220

ארי ברוך הוכהייזר
72
ע''י ר' מאיר שיף

אברהם פרסטר
620

יעקב נפתלי פרידמן
150
מעמדות

יואל פרידמן
300
מעמדות

הערשל מנדל
150
מעמדות

ברגופין
150
מעמדות

אייזנבך נחמן ברא
150
מעמדות

שמוטץ בערל
80

גרוס איימי
260

קייסרמן חיים יוסף
80

פרסטר אברהם
255

מנחם רוטנר
150
מעמדות

בעילום שם
26

קייסרמן חיים יוסף
190
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרוס איימי
260
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
220
ע''י ר' שמואל פרידמן

אברהם קליין
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

בעילום שם
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

ראובן קוט
400
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
32
ע''י ר' שמואל פרידמן

רוזנפלד משה
145
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד חיים
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
450
ע''י ר' שמואל פרידמן

ראובן פרידמן
265
דמי חבר
ע''י ר' שמואל פרידמן

רוזנפלד משה
170
ע''י ר' שמואל פרידמן

קליין יום טוב
766
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
350
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד חיים
116
ע''י ר' שמואל פרידמן

פריינד דוד משה
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

רוזנפלד יצחק שמחה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

יקטר יודל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

ברנשטיין מאיר
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרנקל אליעזר
485
ע''י ר' שמואל פרידמן

וינד אהרן
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

קליין נחמן
800
ע''י ר' שמואל פרידמן

אייזנבאך פנחס
101
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרנקל יודל
94
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יעקב אשר
94
ע''י ר' שמואל פרידמן

ברגר שלמה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

צימרמן יעקב דוב
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

קורן ישראל
160
ע''י ר' שמואל פרידמן

פונפדר יצחק אליהו
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

נחמן יהושע
226
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יעקב שמחה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

אויש יוסף
50
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אליעזר לוי
101
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

כץ ראובן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יעקב אליעזר ווייס
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

מרדכי לנדאו
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

נחמן ברמא אייזנבך
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

דוד שפירא
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אברהם יוסף פרסטר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שמעון שפירא
101
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

של חנוך
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

בעילום שם
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

קורן ישראל
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

מרדכי אברהם ב חיים יודא רוזנפלד
30
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

סגלשטיין משה שלמה
130
ע''י ר' שמואל פרידמן

שמוטץ בערל
180
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי מרדכי משולם
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד יצחק אלימלך
105
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינוולד שלום
548
ע''י ר' שמואל פרידמן

אדולף אליעזר
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

שמוטץ בערל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

פולק משה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גליק אהרן
300
ע''י ר' שמואל פרידמן

גוטמן יודל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

רייזמאן יהודה
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שמוטץ בערל
172
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי מרדכי משולם
174
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד יצחק אלימלך
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינוולד שלום
198
ע''י ר' שמואל פרידמן

ישראל אויש
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שטרן משה יואב
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

רובינשטיין מאיר צבי
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

קליין מרדכי אברהם
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

של חנוך
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

מנצר נתן בנימיןמנ
180
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יוחנן הוכהייזר ברב
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

בעילום שם
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שלום זילבר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

משה טייכמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יוסף גרינוולד
500
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרוס איימי
260
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
270
ע''י ר' שמואל פרידמן

שלמה מן
90
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

בעילום שם
72
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

מן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אברהם פרסטר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
228
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרוס איימי
260
ע''י ר' שמואל פרידמן

אייזנבך מנחם נחמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

הערמן מאיר
24
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
75
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרוס איימי
260
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
228
ע''י ר' שמואל פרידמן

מאיר הערמן
24
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
75
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרוס איימי
260
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
206
ע''י ר' שמואל פרידמן

הערמן מאיר
24
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרוס איימי
260
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
210
ע''י ר' שמואל פרידמן

הערמן מאיר
24
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרוס איימי
260
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
210
ע''י ר' שמואל פרידמן

רוטנר שרה
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אייזנבך נחמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

הערשל מנדל
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אברהם חיים לנדאו
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

טובה מוסקוביץ
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרוס איימי
260
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרסטר אברהם
210
ע''י ר' שמואל פרידמן

יעקבוביץ שמעון יחזקאל
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יעקב נחמן
180
פרנסים
ע''י ר' שמואל פרידמן

כללי
54
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אריה ברנ רינגל
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

קליין יום טוב
300
ע''י ר' שמואל פרידמן

נחמן זיגלמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

ראובן פרידמן
50
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

קמפינסקי חנוך
100
ע''י ר' שמואל פרידמן

רוזנפלד משה
120
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד חיים
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

בעילום שם
18
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

קמפינסקי חנוך
100
ע''י ר' שמואל פרידמן

רוזנפלד משה
184
ע''י ר' שמואל פרידמן

קליין יום טוב
1123
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד חיים
155
ע''י ר' שמואל פרידמן

קליין יום טוב
150
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד חיים
75
ע''י ר' שמואל פרידמן

קמפינסקי חנוך
100
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד חיים
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

קמפינסקי חנוך
100
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד חיים
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

קמפינסקי חנוך
100
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד חיים
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

קמפינסקי חנוך
100
ע''י ר' שמואל פרידמן

פירר יחזקאל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינפלד חיים
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

אריה רינגל
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שטרן יוסף
101
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

מנדל אונגר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

זיגלמן נחמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יאקאב אברהם
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

גבריאל נחמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שלמה שנקר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אייזנבאך פנחס
200
ע''י ר' שמואל פרידמן

אייזנבך
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

בנימין הרשטיק
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יחזקאל דמן הקודם הי חצ יאקאב
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יחזקאל פרישמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אלימלך רייזמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אהרן דמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

ארי זילבר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

דוד יואל שטרן
100
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

חיים זעליג שפרינצלס
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

גרינוואלד ישראל חנוך
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

מאנן חיים
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

בעילום שם
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

פולק מרדכי
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שמוטץ אליהו
215
ע''י ר' שמואל פרידמן

שטרסר אברהם מרדכי
60
ע''י ר' שמואל פרידמן

שארף ישכר דוב
160
ע''י ר' שמואל פרידמן

פיליפ יהודה לייב
94
ע''י ר' שמואל פרידמן

מנצר נתן בנימין
194
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יחיאל מיכל
167
ע''י ר' שמואל פרידמן

כץ שלמה יאיר
100
ע''י ר' שמואל פרידמן

ווייס אהרן יוסף
370
ע''י ר' שמואל פרידמן

אדולף אהרן
433
ע''י ר' שמואל פרידמן

טרויבע צבי
200
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שיש מאיר
150
ע''י ר' שמואל פרידמן

הרבסט אהרן
101
ע''י ר' שמואל פרידמן

וובר לוי יצחק
214
ע''י ר' שמואל פרידמן

וובר אברהם
54
ע''י ר' שמואל פרידמן

שלמה דוב הרשקוביץ
54
ע''י ר' שמואל פרידמן

הוכהייזר בערל
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

חיים גרוסמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

ישראל גרינוולד
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרנקל אליעזר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שארף יוחנן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

רוקח יחיאל קלמן
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

חיים ימפל
816
קרן הבנין
ע''י ר' שמואל פרידמן

בעילום שם
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרנקל אליעזר
587
ע''י ר' שמואל פרידמן

נחמן יהושע
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

אליעזר דוד גראסס
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

מרדכי גרוס
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יצחק לענס
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

ישראל פריד
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

ברנשטיין מאיר
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרנקל יודל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יעקב אשר
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

ברגר שלמה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

צימרמן יעקב דוב
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

שמוטץ אליהו
72
ע''י ר' שמואל פרידמן

שטרסר אברהם מרדכי
150
ע''י ר' שמואל פרידמן

קורן ישראל
160
ע''י ר' שמואל פרידמן

פונפדר יצחק אליהו
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יעקב שמחה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

כץ שלמה יאיר
36
ע''י ר' שמואל פרידמן

זיכרמן חיים
40
ע''י ר' שמואל פרידמן

זיגלמן אהרן
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

וינד אליעזר
130
ע''י ר' שמואל פרידמן

וובר יואל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

אסטרייכער אברהם ישעיה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

הרשטיק חיים צב
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יהודה פירר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אהרן זילבר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

דוד גלנדואר
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אברהם מרדכי שטראסר
250
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

דייטש שמואל יעקב אברהם
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

מנדל שלמה
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

מאיר כהנא
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

יוסף אליהו גרינוואלד
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

בעילום שם
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שמוטץ אליהו
160
ע''י ר' שמואל פרידמן

שארף ישכר דוב
280
ע''י ר' שמואל פרידמן

פיליפ יהודה לייב
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יחיאל מיכל
167
ע''י ר' שמואל פרידמן

כץ שלמה יאיר
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

ווייס אהרן יוסף
280
ע''י ר' שמואל פרידמן

ארנפלד שמואל
155
ע''י ר' שמואל פרידמן

אייזנבאך פנחס
360
ע''י ר' שמואל פרידמן

אדולף אהרן
379
ע''י ר' שמואל פרידמן

כהנא אלימלך
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

הופשטטר בן ציון
20
ע''י ר' שמואל פרידמן

קלמן רייז
43
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

קורן ישראל
350
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרנקל אליעזר
587
ע''י ר' שמואל פרידמן

ברנשטיין מאיר
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרנקל יודל
195
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יעקב אשר
122
ע''י ר' שמואל פרידמן

צימרמן יעקב דוב
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

שטרסר אברהם מרדכי
255
ע''י ר' שמואל פרידמן

קורן ישראל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

פיליפ יהודה לייב
75
ע''י ר' שמואל פרידמן

פונפדר יצחק אליהו
580
ע''י ר' שמואל פרידמן

נחמן יהושע
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יעקב שמחה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

זיכרמן חיים
40
ע''י ר' שמואל פרידמן

זיגלמן אהרן
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

וינד אליעזר
130
ע''י ר' שמואל פרידמן

וובר יואל
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

הרשטיק אביגדור
150
ע''י ר' שמואל פרידמן

אסטרייכער אברהם ישעיה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

שפירא שמעון
101
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

אלבוים פנחס
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

H Rottenberg
400
ע''י ר' שמואל פרידמן

דוד גרוס
36
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

הופשטטר בן ציון
20
ע''י ר' שמואל פרידמן

קליין מלכה
70
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

פרנקל אליעזר
485
ע''י ר' שמואל פרידמן

צימרמן יעקב דוב
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

שטרסר אברהם מרדכי
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

פונפדר יצחק אליהו
591
ע''י ר' שמואל פרידמן

נחמן יהושע
319
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יעקב שמחה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי אליעזר
100
ע''י ר' שמואל פרידמן

וינד אליעזר
130
ע''י ר' שמואל פרידמן

וובר יואל
130
ע''י ר' שמואל פרידמן

אסטרייכער אברהם ישעיה
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

אהרן אויש
50
עזר ליולדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

שמוטץ אליהו
160
ע''י ר' שמואל פרידמן

שארף ישכר דוב
155
ע''י ר' שמואל פרידמן

פיליפ יהודה לייב
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

מנצר נתן בנימין
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

לוי יחיאל מיכל
167
ע''י ר' שמואל פרידמן

כץ שלמה יאיר
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

חריטן מאיר
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

ווייס אהרן יוסף
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

ארנפלד שמואל
180
ע''י ר' שמואל פרידמן

אייזנבאך פנחס
80
ע''י ר' שמואל פרידמן

אדולף אהרן
343
ע''י ר' שמואל פרידמן

אהרון וינד
100
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

ניימן יהושע
150
מעמדות
ע''י ר' שמואל פרידמן

בנימין רוזנפלד
18
נדרים ונדבות
ע''י ר' שמואל פרידמן

הופשטטר בן ציון
20
ע''י ר' שמואל פרידמן

צימרמן יעקב דוב
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פרנקל אליעזר
440
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פונפדר יצחק אליהו
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי יעקב שמחה
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי אליעזר
100
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

וינד אליעזר
130
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

וובר יואל
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אסטרייכער אברהם ישעיה
120
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שטרסר אברהם מרדכי
773
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שארף ישכר דוב
310
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמוטץ אליהו
220
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פיליפ יהודה לייב
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

מנצר נתן בנימין
160
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי יחיאל מיכל
167
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

כץ שלמה יאיר
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

חריטן מאיר
243
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

ווייס אהרן יוסף
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

ארנפלד שמואל
180
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אהרן
379
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

קליין אהרן ברי
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

מילר איסר
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

מושקוביץ דוד
101
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

ברגר שמואל
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אויש יוסף
101
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אנונימי
20
נדרים ונדבות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

משה צבי כהן
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פרנקל יודל
40
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

צימרמן יעקב דוב
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פרנקל אליעזר
374
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פונפדר יצחק אליהו
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי יעקב שמחה
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי אליעזר
100
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

וינד אליעזר
130
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

וובר יואל
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אסטרייכער אברהם ישעיה
94
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אייזנבאך פנחס
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

יוחנן שארף
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

יחיאל קלמן רוקח
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

יאקאב אהרן
50
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שפריצר אהרן
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אנונימי
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שרייבריוסף אריה
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אברהם שמעון קליין
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

דייטש שמואל יעקב אברהם
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

קורן ישראל
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אהרן
278
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שלום זילבר
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שלום אויש
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אנונימי
160
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שטינברגר אברהם
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמחה כהן
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אהרן רובינשטיין
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

ברגר יוסף
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אנונימי
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

משה שלמה זילבר
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

יחזקאל פרישמן
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אלימלך רייזמן
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

מנדלוביץ אברהם יוסף
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

ארי זילבר
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

יחזקאל דמן
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמעון אוסטרליץ
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אהרן דמן
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אהרן וינד
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

חיים צבי יאקאב
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

יעקב אליעזר ווייס
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אנונימי
100
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

חיים ימפל
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמוטץ אליהו
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

מאן שלמה
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

חיים צבי הרשטיק
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינוואלד מנחם הלל
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פולק דוד
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

חיים מאנן
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמוטץ אליהו
130
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שארף ישכר דוב
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פיליפ יהודה לייב
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

מנצר נתן בנימין
130
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי יחיאל מיכל
167
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

כץ שלמה יאיר
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

חריטן מאיר
243
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

ווייס אהרן יוסף
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

ארנפלד שמואל
180
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

הוכהייזר בערל
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אהרן
250
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

זילבר אהרן
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פרנקל אליעזר
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פייבוש מרדכי
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

נחום ארנפלד
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

סגלשטיין משה שלמה
204
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמואל קליין
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פויגל שלמה
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמוטץ בערל
155
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פולק משה
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינוולד שלום
120
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גוטמן יודל
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אליעזר
94
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גליק אהרן
300
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אברהם גרוס
32
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

יעקב שמחה לוי
36
שוש אשיש
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

יעקב שמחה לוי
60
נדרים ונדבות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי יעקב שמחה
300
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

בעילום שם
36
נדרים ונדבות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמעון גרינוולד
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי מרדכי משולם
100
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינפלד יצחק אלימלך
94
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינוולד שלום
178
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרוס אברהם
150
מעמדות
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גליק אהרן
160
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמוטץ בערל
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

קייסרמן חיים יוסף
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פולק משה
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

סגלשטיין משה שלמה
130
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גוטמן יודל
230
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אליעזר
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינוולד שלום
173
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי מרדכי משולם
100
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

קייסרמן חיים יוסף
66
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינפלד יצחק אלימלך
250
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אליעזר
250
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גליק אהרן
280
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמוטץ בערל
155
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

קייסרמן חיים יוסף
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פולק משה
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

סגלשטיין משה שלמה
130
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גוטמן יודל
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אליעזר
108
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גוטמן יודל
150
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אליעזר
150
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי מרדכי משולם
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

קייסרמן חיים יוסף
66
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינפלד יצחק אלימלך
100
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינוולד שלום
191
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמוטץ בערל
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

קייסרמן חיים יוסף
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פולק משה
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

סגלשטיין משה שלמה
130
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גליק אהרן
280
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גוטמן יודל
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אליעזר
394
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי מרדכי משולם
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינוולד שלום
196
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

לוי מרדכי משולם
66
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

קייסרמן חיים יוסף
66
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גרינפלד יצחק אלימלך
100
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

שמוטץ בערל
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

קייסרמן חיים יוסף
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

פולק משה
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

סגלשטיין משה שלמה
125
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גליק אהרן
412
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

גוטמן יודל
80
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אדולף אליעזר
110
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

אפרים זאב בלוך
180
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

עמרם לוי אופמן
648

דוד עקשטיין
648

שמואל גרוס
648

חיים שלמה קליין
648

דוד נמירובסקי
648

בן ציון מילר
648

הנהג המוביל בלונדון הרוצה בעילום שמו
52
לרפואת רחל בת פרומט מרים
ע''י ר' יום טוב קליין

ציפורה מלצר
156
מרת מאנן
ע''י ר' שלמה זלמן מן

Mechi Feferkorn
67
צו אינזער בעסטע ברידער / שוואגער
ע''י ר' אברהם מרדכי שטרסר

מאיר הערמן
1150
ע''י ר' שמואל פרידמן

בן ציון הופשטטר
1150
ע''י ר' שמואל פרידמן

simon schapira
500
ע''י ר' אהרן רוטנר

יעקב אליעזר שטיין
6060
ע''י ר' יוסף יעקב שטיין

קמינר
100
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

מ מיכאל הום דיזיין
505
ע''י ר' שלמה יאיר כץ

ר' ישראל גרוס
2400
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

ווייס
101
ע''י ר' אהרן יוסף ווייס

נפתלי מייזליק
754
ע''י ר' מאיר דוב סימון

פסח למברגר
100
ע''י ר' מאיר דוב סימון

יעקב יוסף יעקבוביץ
101
ע''י ר' אהרן יוסף ווייס

אברהם דוד גולדקלנג
200
ע''י ר' אהרן יוסף ווייס

דוד מאיר יאקאב
200
ע''י ר' אהרן יוסף ווייס

מוטי חסידה
1000
ע''י ר' חיים גרוסמן

משה גרינוולד
200
ע''י ר' שלום ספרין

חיים צבי יאקאב
180
ע''י ר' אהרן יוסף ווייס

יצחק
250
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

חיים קשתי
360
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

מעכל פירר
3550
ע''י ר' יצחק שטרן

מיכאל טכובר
500
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

מיכאל טכובר
1000
ע''י ר' שמואל חיים אדולף

אליהו בן סימון
200
ע''י ר' חיים מנחם קליין

300
דבורה נועה בת שמחה
ע''י ר' חיים מנחם קליין

משה מנדלוביץ
250
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

שמעון יחזקאל יעקבוביץ
150
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

פייגא מנדלוביץ
265
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

אריה גרויז
100
ע''י ר' אברהם יוסף פרנקל

הרב אהרן הלפרין
2321
ע''י ר' אברהם יוסף פרנקל

מאיר משה פויגל
800
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

שאול פרלשטיין
200
לכבוד ידידי ר אהרן רוטנר איש היקר והחסד
ע''י ר' אהרן רוטנר

שלום מאיר גרוסמן
5000
ע''י ר' חיים גרוסמן

chaim grunfeld
400
לכבוד גיסי היקר העסקן הנמרץ ברוך סימון
ע''י ר' ברוך סימון

החפץ בעילום שמו
14800
לע"נ הרב ר' ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
ע''י ר' שמואל אליהו גרוס

משפחת שטיין
24000
ע''י ר' יוסף יעקב שטיין

אהרן אויש
3600
ע''י ר' אברהם פרסטר

שמעון אויש
1000
ע''י ר' אברהם פרסטר

אברהם חיים כץ
1212
ע''י ר' אברהם פרסטר

אברהם יוסף פרסטר
1212
ע''י ר' אברהם פרסטר

אלעזר מנצר
480
ע''י ר' אברהם פרסטר

אפרים פרסטר
1212
ע''י ר' אברהם פרסטר

צדוק רונן
15000
ע''י ר' מאיר נחמן

310
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

76
ע''י ר' חיים מנחם גרוס

הינדל גרינוולד
150
לרפואת אורי בן בת חן
ע''י ר' יוסף ישראל גרינוולד

1700
ע''י ר' יצחק אלימלך גרינפלד

שלמה יוסף גרינפלד
210
לכבוד אחי היקר
ע''י ר' יצחק אלימלך גרינפלד

אהרן ברגר
85
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

ישראל אריה קוט
85
ע''י ר' מאיר שיף

יוסף זיכרמן
52

יצחק הכהן שטרסר
740
לע"נ אביו ר' דוד ב"ר יצחק הכהן
ע''י ר' אברהם מרדכי שטרסר

יחזקאל פישר
50
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

אלימלך הורוביץ
101
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

נתן גרוס
1200
ע''י ר' חיים מנחם גרוס

תמר פרנק
10000
ע''י ר' שלום גליצקי

צבי פרנק
10000
ע''י ר' שמואל חיים אדולף

שלמה מאיר גראס
101
ע''י ר' שמואל פרידמן

רפי
2500
לע"נ בצלאל בן יונה ודוד ז"ל, דוד בן יונה ובצלאל ז"ל, סיון בת יונית ודניאל ז"ל. ולרפואת עידו בן יונית ודניאל לרפו"ש
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

ברוך בייגל
100
ע''י ר' חיים גרוסמן

שמעון פריד
65
ע''י ר' חיים גרוסמן

שטיינמץ
1000
ע''י ר' יום טוב קליין

שמואל כהנא
1200
ע''י ר' מאיר נחמן

חיים בריזל
370
ע''י ר' אברהם יוסף פרנקל

החפץ בעילום שמו
18500
ע''י ר' חיים גרוסמן

M Rottenberg
185
יצחק פונפדר
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

simon
925
ע''י ר' ברוך סימון

נורי
5000
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

אהרן רינגל
1000
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

1000
ע''י ר' מאיר שיף

חיים דוד דייטש
3700
ע''י ר' מאיר שיף

חברת ריספונט
1500
ע''י ר' אברהם פרסטר

פנחס וילר
240
ע''י ר' אברהם פרסטר

מרדכי שלמה סלומון
374
ע''י ר' יום טוב קליין

Aron Moskovits
67
מאיר נחמן כל הכבוד
ע''י ר' מאיר נחמן

דוד גרוס יועץ מס
5000
ע''י ר' חיים מנחם גרוס

אשר רוזנגרטן
180
ע''י ר' אהרן אדולף

יחיאל אלטר יאקאב
91
ע''י ר' חיים גרינפלד

רחמים כהן
100
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

יהודה סגל
300
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

יצחק כהן
1000
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

חצרוני
2200
ע''י ר' יצחק שטרן

נתן אליעזר וינד
13000
לכבוד אביו הדיין שליט"א
ע''י ר' הערש לייב רוט

Moshe Kessler
600
לכבוד ידיד נפשי ר' יו"ט קליין הי"ו
ע''י ר' יום טוב קליין

300
ע''י ר' שמואל פרידמן

רפי
1500
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

יעקב
1000
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

יוסף ברגר
500

שמואל אריה ברגר
370

אפרים זלמן ברגר
250

פנחס ישעי\' טייכמן
50
ע''י ר' חיים יוסף קייסרמן

שלמה גמינדר
140
ע''י ר' אליעזר פרנקל

ליפא טיטלבוים
300
ע''י ר' שלום ספרין

יצחק ברלינגר
300
ע''י ר' מאיר דוב סימון

ישראל זאב שיש
50
ע''י ר' יהושע נחמן

צבי יוסף שטרן
100
ע''י ר' יהושע נחמן

דוד פולק
101
ע\"י ר\' יעקב שמחה לוי

חיים פסח ווייס
240
ע''י ר' חיים גרינפלד

מרדכי פיליפ
52
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

אהרן דוידוביץ
50
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

ישראל משה גרינפלד
101
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

הערשל למברגר
500
ע''י ר' אליהו שמוטץ

נטע ווייס
1200
ע''י ר' שמואל פרידמן

אברהם גרוסמן
470
ע''י ר' שמואל פרידמן

אברהם הערש ווייס
101
ע''י ר' מאיר דוב סימון

יודל ברגר
101

יעקב נחום לאנג
101
ע\"י ר\' מאיר נחמן

יעקב שובקס
50
עי ר\' מיכל לוי

אברהם שמואל גרוס
101
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

יחיאל מיכל גרוס
101
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

צבי קליין
370
ע''י ר' יצחק שטרן

אהרן קוט
240
ע''י ר' יצחק שטרן

שמעון אוברלנדר
200
ע''י ר' שמואל פרידמן

הרשי שיש
1212
אבי שליט\"א גיסי ואחי היקרים
ע''י ר' אברהם פרסטר

ישראל הפטקה
100
ידידי היקר אברהם פרסטר
ע''י ר' אברהם פרסטר

משה מנחם הרשטיק
540
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

גבריאל שובקס
300
ע''י ר' שלום גרינוולד

אריה רינגל
101
גיסי החשוב נעים הליכות שליט"א
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

Sara marmirstein
40
מרמורשטיין לזכות אשת המתרים
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

בערל שטרן
250
ע''י ר' יצחק שטרן

Simcha singer
101
ע''י ר' יצחק אלימלך גרינפלד

מנחם שוורץ
240
לזכות ידיד נפשי הרב יצחק פונפדר
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

שלמה אוסאיבל
50
קרן הבנין
ע''י ר' יהושע נחמן

מנדל אייזנברג
100
ע''י ר' יהושע נחמן

בני משפחת ברוך יצחק פולק
481
ע''י ר' ברוך פולק

רועי איתן
180
לזכות רז בן רחלי שיתן לו שכל שאני יראה ממנו הרבה נחת ב"ה
ע''י ר' שלמה יאיר כץ

יצחק יעקבוביץ
240
ע''י ר' מרדכי משולם לוי

משה נתן ביטריין
36
ע''י ר' מאיר נחמן

חיים שלמה שיק
20
ע''י ר' מאיר נחמן

נחום שמילוביץ
50
ע''י ר' יהושע נחמן

חיים ווגשל
50
ע''י ר' חיים גרינפלד

משה דוד וינטרניץ
300
ע''י ר' יהושע נחמן

מורן בן-דור
101
ענת אראל רועי מוריה ובארי
ע''י ר' יצחק אליהו פונפדר

שלמה בארד
26
ע''י ר' חיים גרוסמן

פנחס מושקוביץ
240
ע''י ר' אברהם פרסטר

אליעזר אדולף
100
אברהם אהרן שטרובך
ע''י ר' אליעזר אדולף

מאיר גרוס
101
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

אברהם גרוס
600
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

Mr S Langenoer
180
ע''י ר' יום טוב קליין

שלמה אויש
1500
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

אהרן יצחק וסרמן
1200
ע''י ר' שמואל פרידמן

מאיר גרשון לוינגר
101
ע''י ר' אברהם שמעון קליין

החפץ בעילום שמו
4650
ע''י ר' ישראל סיני לנדאו

הרב יחיאל משה גרליץ
4500
ע''י ר' ישראל סיני לנדאו

יעקב הלל בלייער
374
ע''י ר' שמואל פרידמן

יעקב בעריש אורלנדר
266
ע''י ר' שמואל פרידמן

אהרן ברגר
93
ע''י ר' שמואל פרידמן

שאול ביגלאייזן
67
ע''י ר' יהושע נחמן

בנימין ברגר
183
ע''י ר' יהושע נחמן

דוד מנצר
180
ע''י ר' יהושע נחמן

חיים זאב מיטלמן
240
ע''י ר' חיים גרוסמן

אברהם אבא קאפמן
100
ע''י ר' חיים גרוסמן

שלום זילבר
101
ע''י ר' חיים גרוסמן

יצחק פוטש
18
ע''י ר' יהושע נחמן

גבריאל קאהן
200
ע''י ר' יהושע נחמן

יודל אדלר
150
ע''י ר' מרדכי אדלר

אהרן מאיר עבער
101
ע''י ר' יהודה לייב פיליפ

30
ע''י ר' הערש לייב רוט

צבי כהן
1510
ע''י ר' אברהם צבי שטיינברגר

רבינוביץ
150
ע''י ר' שמואל חיים אדולף

שמואל זאב בעק
50
ע''י ר' שמואל חיים אדולף

צפניה
50
ע''י ר' חיים גרוסמן

יעקב פויגל
50
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

זכריה אדולף
52

אשר פישמן
180
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

חיים צבי פינצבסקי
20
הרב חיים צבי פינצבסקי
ע''י ר' חיים צבי פינצבסקי

יאיר
100
ע''י ר' חיים גרוסמן

אורי אינסטלציה
400
ע''י ר' חיים גרוסמן

יצחק מן
100
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

אידיאל טורס
2000
ע''י ר' מאיר שיף

DMS
200
ע''י ר' שמואל חיים אדולף

גולדמן
200
ע''י ר' שמואל חיים אדולף

Yitzchak C Goldman
500
ע''י ר' אברהם מרדכי שטרסר

אנונימי
100
ע''י ר' אברהם פרסטר

לוי ברנשטיין
101
למען כבוד בעלזא
ע''י ר' יעקב גרוס

אהרן שיף
432
ע''י ר' שלמה זלמן מן

חיים נתן שרייבר
101
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

שמואל גרינבוים
162
עי יוסף צבי ווייס

עקיבא ברקוביץ
50
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

יהושע איינהרן
50

ישראל אברמוביץ
50
לע"נ האדמו"ר ר' יוחנן ב"ר משה זצ"ל
ע''י ר' אליעזר פרנקל

יעקב רוטנר
180
משה שלמה סגלשטיין

דוד אליאס
52
שמואל חיים אדולף
ע''י ר' שמואל חיים אדולף

שמואל רובינפלד
18
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

ישראל יחיאל רויטמן
50
ע''י ר' יהושע נחמן

שלום אהרן מנהיים
50
ע''י ר' יהושע נחמן

אהרן דירנפלד
101
ע''י ר' יהושע נחמן

אהרן לייזרזון
240
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

שפע טרי וקפוא
400
ע''י ר' אליעזר פרנקל

פנחס סגלשטיין
624

אברהם צבי ברגר
65
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

יוסף יעקב פייבוש
100
ע''י ר' שמואל פרידמן

20
ע''י ר' אברהם מרדכי שטרסר

שלמה גמינדר
100
ע"י ר' שלום גרינוולד

מרדכי רוטנברג
500
ע''י ר' אהרן אדולף

שפע טרי וקפוא
400
ע''י ר' אליעזר פרנקל

חיים קוזולובסקי
200
ע''י ר' אליעזר פרנקל

יהודה רייכמן
200
ע''י ר' אליעזר פרנקל

דוד יואל פרידמן
300
ע''י ר' אליעזר פרנקל

יחיאל ביטון
120
ע''י ר' אליעזר פרנקל

אברהם חיים לנדאו
50
ע''י ר' אליעזר פרנקל

בערל רוט
101
ע''י ר' אליעזר פרנקל

אהרן רויטמן
1200
ע''י ר' ישראל שפרינצלס

נתן חיים ווייס
1212
ע''י ר' חיים גרוסמן

חיים מינץ
101
ע''י ר' אליעזר פרנקל

מאיר שטיסל
101
ע''י ר' אליעזר פרנקל

דוד כהן
30
ע''י ר' אליעזר פרנקל

יד שבע פירות וירקות
1500
ע''י ר' יעקב שמחה לוי

שמואל זילבר
180
ע''י ר' שמואל חיים אדולף

שמואל זילבר
180
ע''י ר' אהרן שכטר

שי כהן-פוליש וניקיון
1200
ע''י ר' יעקב גרוס

מאיר ברגר
240
לזכותו ולהצלחתו של יענקי התותח
ע''י ר' יעקב גרוס

שיף יחיאל מיכל
1200
יענקי ידידים לא מאכזבים
ע''י ר' יעקב גרוס

משולם נסים
500

נתן ברלינר
400
ע''י ר' שמואל מאיר פינק

משה אשוילי
1200
ע''י ר' חיים גרוסמן

50
ע''י ר' אביגדור הרשטיק

מנדל בריסק
186
ע\"י מאיר נחמן

ישראל אלבום
180
ע''י ר' אליעזר וינד

אברהם נח גלנדאור
101
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

שמואל יעקב
101
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

מנדל פסח גולדקלנג
101
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

יהושע גרוסמן
200
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

ישראל מרדכי אייזנבאך
101
ע''י ר' שמואל פרידמן

אשר משה אולמן
101
ע''י ר' שמואל פרידמן

יעקב צבי אוסטרליץ
101
ע''י ר' שמואל פרידמן

יחיאל בינעט
26
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

יעקב אלבום
50
ע''י ר' אליעזר וינד

מרדכי לודמיר
150
ע''י ר' יהושע נחמן

pinchas fink
101
ע''י ר' אליעזר וינד

שמעון קרויזר
100
ע''י ר' שלמה יאיר כץ

ליהמן
100
ע''י ר' אליהו שמוטץ

אהרן ויספיש
200
ע''י ר' חיים גרוסמן

אנונימי
100
לכבוד שאר בשרו הדיין שליט\"א
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

הסעות עוזי
50
ע''י ר' יצחק שטרן

אשורוב
1200
ע''י ר' חיים גרוסמן

יואל סביסה
200
ע''י ר' אליעזר גרינבוים

אנונימי
101
ע''י ר' שאול יצחק פריינד

חיים דוידוביץ
104
ע''י ר' יידל רייזמן

דפוס ברק
200
ע''י ר' יעקב גרוס

שמחה כהן
100
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

מרדכי רומפלר
30
ע''י ר' ישראל אברהם לוריא

יהוסף רוטנר
101
משה סגלשטיין
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

בערי פרידמן
1200
לידידי היקר יעקב גרוס
ע''י ר' יעקב גרוס

אברהם מרדכי אולבסקי
240
ע''י ר' יעקב גרוס

מנדל
500
מוקדש לידידי היקר ומחשובי ויקירי העסקנים
ע''י ר' יעקב גרוס

STARK
50
ע''י ר' ישראל אברהם לוריא

ישראל שטיינר
1200
לזכות גיסי היקר העסקן הנמרץ ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ה"ה חיים מנחם ויענקי גרוס
ע''י ר' יעקב גרוס

יעקב דסקלוביץ
600
ע''י ר' יעקב גרוס

אלימלך רייזמן
240
ע''י ר' יעקב גרוס

יעקב נחמן
1200

אברהם חיים כץ
101
לזכות גיסי היקר אברהם פרסטר
ע''י ר' אברהם פרסטר

יוסי נוימן
101
ע''י ר' חיים יוסף קייסרמן

ר\' שלמה פולק
200
ע''י ר' חיים יוסף קייסרמן

צבי דובדבני
240
ע''י ר' חיים יוסף קייסרמן

צטראנוב
25
להצלחת ולרפואת דוב בן יוליה ולהצלחת קארדי
ע''י ר' חיים יוסף קייסרמן

מעכיל דויטש
50
ע''י ר' חיים יוסף קייסרמן

יעקב שמואל פרידמן
100
ע''י ר' חיים יוסף קייסרמן

דוב אייכלר
101
ע''י ר' הערש לייב רוט

נפתלי קייסרמן
20
ע''י ר' חיים יוסף קייסרמן

ברוך ישראל פולק
50
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

20
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

20
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

מישל
100
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

מישל
100
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

ר\' שמואל בנימין ווייס
101
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

עקיבא הרשטיין
240
ע''י ר' ניסן זוסמן

יוסף שטיסל
18500
ע''י ר' אברהם יוסף פרנקל

משה גאלד
74
לכבוד משה שלמה סגלשטיין
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

ישראל משה פרידמן
20
לכבוד גיסי היקר הרב משה שלמה סייגלשטיין
ע''י ר' יעקב גרוס

חיים כהן
1200
ע''י ר' יעקב גרוס

מרדכי דב כץ
240
מוקדש לעסקן החשוב הרב יענקי גרוס שליט"א
ע''י ר' יעקב גרוס

ישראל משה זיגלמן
500
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

מרדכי שלמה סלומון
380
ע''י ר' יום טוב קליין

יהושע הופמן
1200
ע''י ר' יעקב גרוס

אלימלך שיף
1200
למען כבוד שמים וכבוד בית בעלזא
ע''י ר' יעקב גרוס

יעקב צישינסקי
50
לידידי האהוב יענקי גרוס להצלחה בכל
ע''י ר' יעקב גרוס

מאיר מרגלית
100
לכבוד ידיד העסקן הרב יעקב גרוס שליט"א
ע''י ר' יעקב גרוס

לנדאו שאול
101
לכבוד העסקן רבי יעקב גרוס שליט"א
ע''י ר' יעקב גרוס

חיים מאיר סמט
101
לכבוד העסקן הנמרץ הר"ר יעקב גרוס
ע''י ר' יעקב גרוס

מנדל פרקש
100
ע''י ר' אברהם פרסטר

יוסל קליין
400
ע''י ר' ברוך סימון

מאיר קרניאול
300
ע''י ר' אהרן גליק

200
ע''י ר' ישראל שפרינצלס

שמעון אליעזר יצחק זוסמן
18
לכבוד דודי יוסל גרינביום
ע''י ר' יוסף פרידמן

מנחם פרלשטיין
250
ע''י ר' יהושע נחמן

מרדכי ברש"ז וובר
400
ע''י ר' יהושע נחמן

גבריאל נחמן
1500
ע''י ר' יהושע נחמן

לנדאו משה אליהו
180
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

יחזקאל דמן
1212
ע''י ר' יהושע נחמן

יצחק אייזנבאך
101
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

ישעי פרץ
1200
ע''י ר' יהושע נחמן

יצחק אייזנבאך
101
ע''י ר' פנחס אייזנבאך

ארוטקס עורות בע"מ
5000
לזכות קליין עור אומנותי
ע''י ר' יום טוב קליין

יוסף וובר
139
לכבוד הרב פרנקל
ע''י ר' אברהם יוסף פרנקל

אהרן פרנקל
140
לזכות אחי היקר
ע''י ר' אברהם יוסף פרנקל

שמעון פרוכטהנדלר
180
בהוקרה לאחד מגדולי מרביצי התורה בדורינו
ע''י ר' שמואל חיים אדולף

ירון לפידות
360
לעילוי נשמת יהושע בר זוהרה
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

קנובליך
1001
לכבוד הדיין הרה"ג ר' אלחנן וינד שליט"א
ע''י ר' אביגדור הרשטיק

מני עשור
3600
לזכות ידידי יום טוב קליין
ע''י ר' יום טוב קליין

מישל ארוטקס עורות
540
ע''י ר' יום טוב קליין

דיירי בנין אבן דנן 10
400
ע''י ר' הערש לייב רוט

חיים שטינברגר
101
לעילוי נשמת מרדכי אריה ב"ר זאב ז"ל
ע''י ר' אברהם צבי שטיינברגר

יואל שטינברגר
1200
לכבוד בני היקר אברהם שטינברגר
ע''י ר' אברהם צבי שטיינברגר

וצלר יהודה
1200
לכבוד גיסי החשוב אברהמי שטיינברגר
ע''י ר' אברהם צבי שטיינברגר

M R
340
ע''י ר' יוסף פרידמן

נפתלי דוידוביץ
101
ע''י ר' מרדכי משולם לוי

POLAK ISRAEL
50
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

sara singer
240
ע''י ר' יצחק אלימלך גרינפלד

150
לזיווג הגון בקרוב ובניקל
ע''י ר' אברהם שמעון קליין

יחיאל גרנבוים
101
ע''י ר' ישראל שפרינצלס

יודל יקטר
100
ע''י ר' ישראל שפרינצלס

יוסף אשכנזי
50
ע''י ר' ישראל שפרינצלס

עקיבא רוזנפלד
50
לכבוד ידידי העסקן יעקב גרוס
ע''י ר' ישראל שפרינצלס

נחמן בר\"ז אייזנבאך
101
לכבוד גיסי היקר
ע''י ר' ישראל שפרינצלס

עוזי יפרח
100
ע''י ר' יוסף אשר שפרונג

חנה לוי רוטנשטרייך
101
ע''י ר' צבי אריה שפירא

יוסף עמרם מושקוביץ
1200
ע''י ר' אליהו שמוטץ

שארף
50
ע''י ר' יוחנן שארף

יצחק שארף
50
ע''י ר' יוחנן שארף

שמרך דירנפלד
100
ע''י ר' יוחנן שארף

שרה חנה רוט
101
ע''י ר' הערש לייב רוט

ברוך ויסבום
101
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

ישראל כהן
20
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

חנוך פישר
200
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

100
ע''י ר' חיים מנחם קליין

משה צבי קליין
50
ע''י ר' חיים מנחם קליין

משה יהושע קליין
150
ע''י ר' אברהם שמעון קליין

150
ע''י ר' אברהם שמעון קליין

75
ע''י ר' חיים יוסף קייסרמן

נתיב החסד
2000
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

משה ארנפלד
48
ע''י ר' אליעזר פרנקל

שמילי פונפדר
1200
ע''י ר' שמואל פרידמן

מאיר יעקב ארנפלד
300
ע''י ר' שמואל פרידמן

יוסף מאיר וינשטאק
376
ע''י ר' שמואל פרידמן

ישראל לנגנויער
240
ע''י ר' שמואל פרידמן

יעקב גאלנדאור
240
ע''י ר' שמואל פרידמן

שלמה ניימאן
240
ע''י ר' שמואל פרידמן

מרדכי לענר
1200
ע''י ר' שמואל פרידמן

אהרן פולק
202
ע''י ר' יהודה פירר

דוד מאיר יאקאב
20

50
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

שמחה קרול
50
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

מרדכי שטיינר
101
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

החפץ בעילום שמו
1200
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

שמואל ארי\' שטרן
50
ע''י ר' יהושע נחמן

ר\' אלי\' וינד
50
ע''י ר' יהושע נחמן

שלמה בלוי
200
ע''י ר' יהושע נחמן

מרדכי שובקס
100
ע''י ר' יהושע נחמן

אילס
18
ע''י ר' יהושע נחמן

משה וינברג
20
ע''י ר' יהושע נחמן

מנדל גפנר
18
ע''י ר' יהושע נחמן

משה ברנדוויין
101
ע''י ר' יהושע נחמן

אהרן פרידמן
172
ע''י ר' יהושע נחמן

בנימין קאהן
101
ע''י ר' יהושע נחמן

לייבל ברנדוויין
20
ע''י ר' יהושע נחמן

מרדכי שטרן
101
ע''י ר' יהושע נחמן

יעקב כץ
200
ע''י ר' ישראל מנדלוביץ

יוסי גרינוולד
240
ע''י ר' שלמה זלמן מן

אלימלך הופשטיין
1200
ע"י ר' יעקב שמחה לוי

יחיאל מיכל לוי
2004

שמעון שטארק
101
ע''י ר' שלמה יאיר כץ

חיים צבי הרשטיק
540
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

ר\' יוסף קוט
101
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

מרדכי לרנר
101
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

מאיר בן סימון
100
מאיר בן שרה, סימון שרה בת רחמה, חדוה בת אירנסלטנה, אילן וב"ב בן סימי אדרי
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

יצחק לנדאו
250
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

יהודה גולדברג
240
ע''י ר' חיים יעקב זיגלמן

שמואל צבי קיסרמן
86
ע''י ר' אליעזר וינד

שיף
90
עבור 9 קישורים וטלפונים שהתרימו אותי
ע''י ר' יום טוב קליין

אליהו וינד
50
ע''י ר' אליעזר אדולף

נחמן אדלר
350
הכרת הטוב לשטיבל אבוחצירא
ע''י ר' אברהם יוסף פרנקל

אהרן שלום חריטן
1212
לזכות אחי רבי מאיר שליט"א
ע''י ר' מאיר חריטן

אהרן איינהרן
101
ע"י יוסף צבי ווייס

יעקב וובר
250
ע"י יוסף צבי ווייס, כהכרת הטוב למאיר שיף

ראובן
100
ע''י ר' אביגדור הרשטיק

אורן
100
ע''י ר' אביגדור הרשטיק

עמית
100
ע''י ר' אביגדור הרשטיק

אנונימי
250
ע''י ר' יעקב גרוס

יצחק סרבר
20
ע''י ר' קלמן הוכהייזר

יודל הרשטיק
200
ע''י ר' יצחק אלימלך גרינפלד

בתי גרינוולד
1200

יהושע פריינד
101
ע''י ר' חיים גרוסמן

ברוך מרדכי סלמון
20
ע''י ר' חיים גרוסמן

אהרן מנדל
760
ע''י ר' חיים גרוסמן

יהושע גרוסמן
2000
ע''י ר' חיים גרוסמן

אהרן מזרחי
2400
ע''י ר' יעקב גרוס

נטע אייזנברג
50
ע''י ר' חיים גרוסמן

נאמם אליעזר
101
ע''י ר' חיים גרוסמן

מנדל מושקוביץ
180
לזכות החברותא חיים נתן גרויז להצלחה בפרנסה ונחת מכל יצא\"ח

החפץ בעילום שמו
2400
לידידי א. שמוטץ ח.צ.פחנצבסקי י. גרוס
ע''י ר' יעקב גרוס

מנדל כהנא
1200
ע''י ר' יעקב גרוס

מנחם דוד גליק
1200
ע''י ר' אהרן גליק

אלימלך וובר
20
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

יהודה ברלינר
52
ע''י ר' אליהו עזריאל אייזנבאך

רון חלוץ
250
לידיד יעקב רוזנפלד מאת קשת גיבורים
ע''י ר' יעקב רוזנפלד

פנחס מאנן
240
לכבוד אחי היקר שלמה זלמן מאנן
ע''י ר' שלמה זלמן מן

חיים ישראל שטארקמן
250
בזכות הרב אברהם קליין
ע''י ר' יום טוב קליין

נוסבוים יעקב בן ציון
101
הרב יעקב גרוס
ע''י ר' יעקב גרוס

Y BEIGEL
101
לסוכן הביטוח יוסף שטיין שירות לפני הכל
ע''י ר' יוסף יעקב שטיין

מהמנין
101
ע''י ר' חיים גרוסמן

מנחם ישכר רנד
260
ע''י ר' אביגדור הרשטיק

Tova g shwartz
101
מוקדש לגיסי היקר משה סעגלשטיין
ע''י ר' משה שלמה סגלשטיין

יצחק יעקב אי