פרוכת ארון קודש

הפרוכת אשר על ארון העדות

ונשא... את שמותם לפני ה' (שמות כח, יב) הנצחת זכר יקירכם על גבי פרוכת הקודש אשר לפני ה'.

פרוכת ארון קודש

דילוג לתוכן