עולו אושפוזין עילאין קדישין

אברהם
קדישא

לעייל אברהם רחימא, בזכות מצוות הצדקה לעייל אברהם רחימא ויברכנו כנאמר לאברהם

'ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה'
אזמין

יצחק
עקידתא

לעייל יצחק עקדך בזכות הכנסת אורחים לעניים ויברכנו כנאמר ליצחק

ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו ה': ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד
אזמין

יעקב
שלימתא

לעייל יעקב שלימתא בזכות הכנסת אורחים לעניים ויברכנו כנאמר ליעקב

ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה
ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש
אזמין

משה
רעיא מהימנא

לעייל משה רעיא מהימנא בזכות הכנסת אורחים לעניים ויברכנו כנאמר במשה

יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך
אזמין

אהרן
כהנא קדישא

לעייל אהרן כהנא קדישא בזכות הכנסת אורחים לעניים ויברכנו כנאמר לאהרן

ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה
גדול כבודו בישעותך הוד והדר תשווה עליו
אזמין

יוסף
צדיקא

לעייל יוסף צדיקא המשביר לכל עם הארץ בזכות הכנסת אורחים לעניים ויברכנו כנאמר ליוסף

מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם
אזמין

דוד
מלכא משיחא

לעייל דוד מלכא משיחא בזכות הכנסת אורחים לעניים ויבכנו כנאמר לדוד

וַיְהִי דָוִד לְכָל דְּרָכָיו מַשְֹכִּיל. וַה' עִמּוֹ:
שָׁלוֹם לְךָ וְשָׁלוֹם לְעֹזְרֶךָ כִּי עֲזָרְךָ אֱלֹקֶיךָ.
אזמין

הייליגע אושפיזין, קיימנו בקשתכם ומסרנו את חלק סעודתכם לעניים, עתה ברכוני נא, היכנסו נא לסוכתינו, להאציל עלינו את ברכות קדשכם

ושמחת בחגך

הכנס את השמחה לעוד בית

ותזכה לברכות האושפיזין

דילוג לתוכן