תזכה למצוות

זכית להיענות לקריאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
"להיות שותפים עמדי בהצלת הנפשות"
ובשכר זאת יתקיים בך אי"ה הבטחת הקודש:
"תזכו לראות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציכם, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות"

דילוג לתוכן